‹ Back to search results

Series: Fogatges, cadastres i altres tributs

 
Page 1 of 6. Results: 6. Sorted

Series (18 items)

Contribució cobrada pels trasts de la Porxada de l'any 1771.
Llibreta de la contribució sobre els guanys de l'any 1735
Llibreta de la contribució sobre els guanys de l'any 1785
Llibreta de la talla de la trentena part dels fruits recollits corresponent a l'any 1682
Llibreta del fogatge imposat als veïns de Granollers l'any 1741
Llibreta del fogatge imposat als veïns de Granollers l'any 1747
Llibreta del fogatge imposat als veïns de Granollers l'any 1754
Llibreta que conté les quantitats endarrerides que Nicolau Riera, clavari de la vila de Granollers, ha de cobrar pel repartiment fet el dia 25 de gener de 1747 per cobrir les despeses ocasionades per una lleva de soldats
Llibreta que conté les quantitats endarrerides que s'ha de pagar pel primer i segon terç de la imposició cobrada per la carretera del Congost el 1740