‹ Back to search results

Document: Llibreta que conté les quantitats endarrerides que s'han de cobrar pel fogatge imposat als veïns de Granollers l'any 1740

 
Page 10 of 18. Results: 18. Sorted

Document (8 pages)