‹ Torna als resultats

Subfons/subcol·lecció: Universitat de Granollers

 
Pàgina 4 de 4. Resultats: 4. Ordenació

Subfons/subcol·lecció (6 elements)

Fogatges, cadastres i altres tributs
Llibre de privilegis i Llibre d’ordinacions
Llibres d'actes, àpoques i instruments notarials
Llibres de comptes, de dèbit i crèdit
Llibres de deliberacions del Consell de la vila
Manuals d'actes del Comú