‹ Back to search results

Document: Llibre segon del notari Miquel Leotart, escrivà del Consell, de les nòtules d'àpoques firmades per la Universitat de Granollers des del 21 d'abril de 1554 al 18 de juny de 1561

 
Page 2 of 4. Results: 4. Sorted

Document (389 pages)