‹ Torna als resultats

Nom: Abeis, el serrat dels, el turó dels Abeis.

 
Pàgina 34 de 73.690. Resultats: 73.690. Ordenació

Descripció

Abeis, el serrat dels, el turó dels Abeis.

Lliçà de Vall

(Ll.Avall).- El turó dels Abeis: Petita elevació més enllà de can Farners, pel seu costat de ponent, on de sempre s'hi han posat els ruscos d'abelles i avui encara n'hi ha. Pronunciat de tota manera amb la forma dialectal: el turó dels Abeis.
v. vinya Farners.