‹ Torna als resultats

Nom: Abel, l'

 
Pàgina 38 de 73.690. Resultats: 73.690. Ordenació

Descripció

Abel, l'

Granollers

(G-P).- “Plaça Major. núm. 1. Joan Abel de 45 anys, pastor de Vallsebollera 11 anys a Granollers, casat amb Mercè Erra de 31 anys de Vic, filles Maria, Annés i Mariàngela” (AMGr, C1934, PadróMGr1846). “Carrer Prim. 113, 116.1727. Enric Abel Serra, cap de família, Sallent, esposa, Maria Busquets, d’Olot, fill Ramon Abel Busquets, d’Olot” (AMGr, C2015, PadróMGr1924). “A. Llinatges que representen el nom patern o matern. 2. Noms de personatges de l’Antic Testament. 1. noms llatins o pre-romans no pertanyents al santoral cristià: Abell. Del nom gentilici Abellius…Abel. Bel. Del nom del segon fill d’Adam. També podria ser deformació del cognom Abell (que té un altre origen), per influencia bíblica” (ELlC, pp. 59, 75). “Abēl indeclinable o ēlis. o Abēlus –i m.: Abel [hijo de Adán].” (DLLE, p. 2).