‹ Volver a los resultados

Documento: El matrimoni Ramona i Arnau de Valls Jussanes canvien amb Pere de Valls Superiors i al seu fill Arnau un alou situat a la parròquia de Santa Maria de Caldes, als llocs anomenats Torrent Pregon, Sexvaud (?) i les Quarries, pels drets que l'últim té al mas Puig-cugul, a la costa d'Altrapernes, a la faixa de Puig-oriol, i cent deu sous.

Ordenación de más antiguo a más reciente.

 
Página 10 de 14.096. Resultados: 14.096. Ordenación

Documento (2 páginas)