Nom: Abas

 
Pàgina 1 de 1. Resultats: 1. Ordenació

Nom

Abas

Mollet del Vallès

(Mollet).- “Gallechs era cil·la, una gran hisenda, donchs en 974 Vifret Pvre. persobrenom Abas, un dels marmessors de Bulgarana va entregar al Cenobi de Sant Cugat... lo que dit testador posehia lo dia de san mort en la Vil·la Galegos" (AmnM).