Nom: Abei, la pedra de l’; la parada de la pedra de l’Abei.

 
Pàgina 1 de 1. Resultats: 1. Ordenació

Nom

Abei, la pedra de l’; la parada de la pedra de l’Abei.

Gualba

(Gualba).- Pedra situada a la partiò de Gualba amb Riells, a la carena de can Plana, que servia de rusc a les abelles. Aquesta font etimològica sembla tenir versemblança des del punt de vista de la gent del rodal, per tal que era utilitzat el lloc per posarhi ruscos. Tanmateix, també podria interpretarse amb la forma original Abat, que s'hauria dialectalitzat o simplement traslladat cap a la forma Abei, per l'us que posteriorment s'hi donà.
Més [...]