Contents of: Cartes i telegrames sobre l'estat de les víctimes [Series]

 
Page 2 of 6. Results: 56. Sorted

Document

Documentació dels bombardeigs de Granollers de 1938 i 1939

Cartes i telegrames sobre l'estat de les víctimes

Title: Carta de José Tarrés Pineda del Frente del Este, adreçada a l'alcalde de Granollers, demanant informació sobre l'estat de la seva dona Rosita Serra

Date(s): 2/6/1938

Archive documentsArchive documents > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionFons Ajuntament de Granollers > Subfonds/subcollectionDocumentació dels bombardeigs de Granollers de 1938 i 1939 > SeriesCartes i telegrames sobre l'estat de les víctimes > DocumentCarta de José Tarrés Pineda del Frente del Este, adreçada a l'alcalde de Granollers, demanant informació sobre l'estat de la seva dona Rosita Serra

Document

Documentació dels bombardeigs de Granollers de 1938 i 1939

Cartes i telegrames sobre l'estat de les víctimes

Title: Carta de Juan Tremosa Pon, veí de Huesca, a l'Ajuntament de Granollers demanant li enviïn notícies del seu germà, veí de Granollers i del qual no sap res

Date(s): 6/4/1939

Archive documentsArchive documents > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionFons Ajuntament de Granollers > Subfonds/subcollectionDocumentació dels bombardeigs de Granollers de 1938 i 1939 > SeriesCartes i telegrames sobre l'estat de les víctimes > DocumentCarta de Juan Tremosa Pon, veí de Huesca, a l'Ajuntament de Granollers demanant li enviïn notícies del seu germà, veí de Granollers i del qual no sap res

Document

Documentació dels bombardeigs de Granollers de 1938 i 1939

Cartes i telegrames sobre l'estat de les víctimes

Title: Carta de l'alcalde de Granollers, adreçada a Juan Martínez, sol·licitant l'acolliment de diverses persones a la seva casa del carrer Travesseres nº 24

Date(s): 1/6/1938

Archive documentsArchive documents > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionFons Ajuntament de Granollers > Subfonds/subcollectionDocumentació dels bombardeigs de Granollers de 1938 i 1939 > SeriesCartes i telegrames sobre l'estat de les víctimes > DocumentCarta de l'alcalde de Granollers, adreçada a Juan Martínez, sol·licitant l'acolliment de diverses persones a la seva casa del carrer Travesseres nº 24

Document

Documentació dels bombardeigs de Granollers de 1938 i 1939

Cartes i telegrames sobre l'estat de les víctimes

Title: Carta de l'alcalde de Granollers, adreçada al cap del Cuerpo de Tren a Cervera i al cap de la Sección del Batallón Hipomóvil nº 3 a Oliana, demanant que els hi comuniquin als soldats Juan Ballada i Vicente Solà Roca respectivament, que les seves famílies han estat afectades greument pel bombardeig

Date(s): 2/6/1938

Archive documentsArchive documents > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionFons Ajuntament de Granollers > Subfonds/subcollectionDocumentació dels bombardeigs de Granollers de 1938 i 1939 > SeriesCartes i telegrames sobre l'estat de les víctimes > DocumentCarta de l'alcalde de Granollers, adreçada al cap del Cuerpo de Tren a Cervera i al cap de la Sección del Batallón Hipomóvil nº 3 a Oliana, demanant que els hi comuniquin als soldats Juan Ballada i Vicente Solà Roca respectivament, que les seves famílies han estat afectades greument pel bombardeig

Document

Documentació dels bombardeigs de Granollers de 1938 i 1939

Cartes i telegrames sobre l'estat de les víctimes

Title: Carta de l'alcalde de les Borges del Camp a petició del soldat Miquel Banon Lorenzo, adreçada a l'alcalde de Granollers, demanant informació sobre l'estat de Teresa Mestres Giral i les seves filles. Inclou la corresponent resposta. 10 de juny i 15 de juny

Date(s): 10/6/1938

Archive documentsArchive documents > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionFons Ajuntament de Granollers > Subfonds/subcollectionDocumentació dels bombardeigs de Granollers de 1938 i 1939 > SeriesCartes i telegrames sobre l'estat de les víctimes > DocumentCarta de l'alcalde de les Borges del Camp a petició del soldat Miquel Banon Lorenzo, adreçada a l'alcalde de Granollers, demanant informació sobre l'estat de Teresa Mestres Giral i les seves filles. Inclou la corresponent resposta. 10 de juny i 15 de juny

Document

Documentació dels bombardeigs de Granollers de 1938 i 1939

Cartes i telegrames sobre l'estat de les víctimes

Title: Carta de la Agrupación Local de Mujeres Libres, adreçada al president del Consell Municipal de Granollers, sol·licitant ajudes pel ressorgiment de l'entitat, damnificada pel bombardeig

Date(s): 7/6/1938

Archive documentsArchive documents > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionFons Ajuntament de Granollers > Subfonds/subcollectionDocumentació dels bombardeigs de Granollers de 1938 i 1939 > SeriesCartes i telegrames sobre l'estat de les víctimes > DocumentCarta de la Agrupación Local de Mujeres Libres, adreçada al president del Consell Municipal de Granollers, sol·licitant ajudes pel ressorgiment de l'entitat, damnificada pel bombardeig

Document

Documentació dels bombardeigs de Granollers de 1938 i 1939

Cartes i telegrames sobre l'estat de les víctimes

Title: Carta de la Junta de Defensa Passiva de Catalunya, adreçada al president de la Junta Local de Defensa Passiva de Granollers, sol·licitant la llista de víctimes, morts i ferits del bombardeig sofert a la ciutat

Date(s): 18/6/1938

Archive documentsArchive documents > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionFons Ajuntament de Granollers > Subfonds/subcollectionDocumentació dels bombardeigs de Granollers de 1938 i 1939 > SeriesCartes i telegrames sobre l'estat de les víctimes > DocumentCarta de la Junta de Defensa Passiva de Catalunya, adreçada al president de la Junta Local de Defensa Passiva de Granollers, sol·licitant la llista de víctimes, morts i ferits del bombardeig sofert a la ciutat

Document

Documentació dels bombardeigs de Granollers de 1938 i 1939

Cartes i telegrames sobre l'estat de les víctimes

Title: Carta del cap de la Secció de Baixes de la Sanitat Familiar, adreçada al president del Consell Municipal de Granollers, demanant notícies dels familiars de Juan Sitges Freixes

Date(s): 1/6/1938

Archive documentsArchive documents > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionFons Ajuntament de Granollers > Subfonds/subcollectionDocumentació dels bombardeigs de Granollers de 1938 i 1939 > SeriesCartes i telegrames sobre l'estat de les víctimes > DocumentCarta del cap de la Secció de Baixes de la Sanitat Familiar, adreçada al president del Consell Municipal de Granollers, demanant notícies dels familiars de Juan Sitges Freixes

Document

Documentació dels bombardeigs de Granollers de 1938 i 1939

Cartes i telegrames sobre l'estat de les víctimes

Title: Carta del cap Merino, adreçada a l'alcalde de Granollers, demanant informació sobre l'estat de les famílies Selles i Regas

Date(s): 3/6/1938

Archive documentsArchive documents > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionFons Ajuntament de Granollers > Subfonds/subcollectionDocumentació dels bombardeigs de Granollers de 1938 i 1939 > SeriesCartes i telegrames sobre l'estat de les víctimes > DocumentCarta del cap Merino, adreçada a l'alcalde de Granollers, demanant informació sobre l'estat de les famílies Selles i Regas

Document

Documentació dels bombardeigs de Granollers de 1938 i 1939

Cartes i telegrames sobre l'estat de les víctimes

Title: Carta del Centre Sanitari Comarcal de Granollers, adreçada a l'alcalde de la ciutat, demanant gestions per a les desinfeccions de les robes i habitacions dels malalts i difunts infecciosos

Date(s): 17/6/1938

Archive documentsArchive documents > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionFons Ajuntament de Granollers > Subfonds/subcollectionDocumentació dels bombardeigs de Granollers de 1938 i 1939 > SeriesCartes i telegrames sobre l'estat de les víctimes > DocumentCarta del Centre Sanitari Comarcal de Granollers, adreçada a l'alcalde de la ciutat, demanant gestions per a les desinfeccions de les robes i habitacions dels malalts i difunts infecciosos