Contents of: Llibres de comptes, de dèbit i crèdit [Series]

 
Page 1 of 1. Results: 4. Sorted

Document

Universitat de Granollers

Llibres de comptes, de dèbit i crèdit

Title: Llibre nou de dèbit i crèdit de la Universitat de la vila de Granollers que conté els censos i censals fets o rebuts per la corporació municipal

Date(s): 1668-1776

Municipality: Granollers

Archive documentsArchive documents > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionFons Ajuntament de Granollers > Subfonds/subcollectionUniversitat de Granollers > SeriesLlibres de comptes, de dèbit i crèdit > DocumentLlibre nou de dèbit i crèdit de la Universitat de la vila de Granollers que conté els censos i censals fets o rebuts per la corporació municipal

Document

Universitat de Granollers

Llibres de comptes, de dèbit i crèdit

Title: Comptes de les despeses ocasionades per la vinguda del rei a Granollers el dia 30 de gener de 1710

Date(s): 1710

Municipality: Granollers

Archive documentsArchive documents > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionFons Ajuntament de Granollers > Subfonds/subcollectionUniversitat de Granollers > SeriesLlibres de comptes, de dèbit i crèdit > DocumentComptes de les despeses ocasionades per la vinguda del rei a Granollers el dia 30 de gener de 1710

Document

Universitat de Granollers

Llibres de comptes, de dèbit i crèdit

Title: Llibre de comptes dels propis i arbitris de l'Ajuntament de Granollers

Date(s): 1787-1805

Municipality: Granollers

Document

Universitat de Granollers

Llibres de comptes, de dèbit i crèdit

Title: Llibre de comptes dels propis i arbitris de l'Ajuntament de Granollers

Date(s): 1805-1815

Municipality: Granollers