Onomàstica

 
Pàgina 3 de 7.369. Resultats: 73.690. Ordenació

Nom

Abaus, els; la baga dels Abaus i la solella dels Abaus.

Santa Maria de Palautordera

(S.M.Palau).- Els Abaus; la baga dels Abaus i la solella dels Abaus: Es coneix com la baga dels Abaus, la falda de ponent del sot dels Abaus, sota de can Lari, ran del torrent de can Lari, en el punt de confluència de les dues denominacions de la torrentera.
La solella dels Abaus és al bosc de can Lari, a la falda de llevant del sot dels Abaus, davant mateix de la casa.

Nom

Abaus, els; la baga dels Abaus i la solella dels Abaus.

Sant Pere de Vilamajor

(SPVilamj).- Els Abaus; la baga dels Abaus: Denominació sobretot al costat de Santa Maria de Palautordera, que origina una sèrie de genèrics; podríem pensar que es forma aquest topònim a partir de la forma: balç-bauç-baus-abaus.
Es coneix com la baga dels Abaus, la falda de ponent del sot [...]

Nom

Abaus, el sot dels; el camí del sot dels Abaus i la riera o torrent dels Abaus.

Gualba

(Gualba).- El sot dels Abaus: Es forma sota la cara de llevant de la carena de can Plana i baixa per trobarse sota can Campeny amb el sot del Barcarot i, formar des d'aquest punt, el torrent de can Sibina. Lloc amb molta aigua natural, per aixó és coneguda la zona per Abaus, lloc on anava a abeurars'hi el bestiar domèstic i salvatge.
Segons en Josep de cal Dragó, Abaus se li dóna a una zona molt humida. Lloc on hi abunden les acàcies, per això [...]

Nom

Abaus, el sot dels; el camí del sot dels Abaus i la riera o torrent dels Abaus.

Santa Maria de Palautordera

(S.M.Palau).- El sot dels Abaus; el camí dels Abaus i la riera o torrent dels Abaus: Conegut com el sot o torrent dels Abaus. Es coneix com a torrent de can Lari fins arribar al punt conegut com la Terme de can Lari, a partir d'aquell punt comença ja a anomenarse el sot dels Abaus, fins arribar a la Tordera.
El camí voreja el sot dels Abaus, ens porta des de can Lari fins a l’estació [...]

Nom

Abaus, el sot dels; el camí del sot dels Abaus i la riera o torrent dels Abaus.

Sant Pere de Vilamajor

(SPVilamj).- El sot dels Abaus; la riera o torrent dels Abaus: Conegut com el sot, riera o torrent dels Abaus. També s’anomena o es coneix com a torrent de can Lari fins arribar al punt conegut com la terma de can Lari -perquè a l’altre costat del torrent, en terme de Santa Maria de Palautorera hi ha la casa d’aquest nom-, a partir d'aquell punt comença ja a anomenarse com sot dels Abaus, fins arribar a la Tordera. De tota manera sentim [...]

Nom

Abei

Caldes de Montbui

(Caldes) .- v. Abell.

Nom

Abei, la pedra de l’; la parada de la pedra de l’Abei.

Gualba

(Gualba).- Pedra situada a la partiò de Gualba amb Riells, a la carena de can Plana, que servia de rusc a les abelles. Aquesta font etimològica sembla tenir versemblança des del punt de vista de la gent del rodal, per tal que era utilitzat el lloc per posarhi ruscos. Tanmateix, també podria interpretarse amb la forma original Abat, que s'hauria dialectalitzat o simplement traslladat cap a la forma Abei, per l'us que posteriorment s'hi donà.
Més [...]

Nom

Abeia, la roca d’

Sant Pere de Vilamajor

(SPVilamj).- Estem, segurament, davant una iodització de la paraula “abella”. En aquest cas el topònim hauria de ser: la roca d’Abella. Topònim documentat al segle XIII.
“Serra y Prat, nom. Roca de Abeya” (ADB, Caixa10.130, Capb1281, p. 4rv). “Joannes Nadal homo Castri de Canoves tenet un campo apud Roca Dabeÿa de media quartera de forestatge”(ADB, Caixa10.130, Capb1281cop., p. 6).

Nom

Abeia, l’

Sant Pere de Vilamajor

(SPVilamj).- v. Abellar.
“Finca denomiada l'Abeia, en el terme de Sant Pere de Vilamajor” (RPGr, ll. 10, fca. 859, f. 4).

Nom

Abeiar, l’

La Garriga

(Garriga).- “Pesa de terra de bosch plantada de algunas alsinas ÿ la major part plantada de pins, dita labaÿá, es a la muntanÿa, possehida per Ramon Serra, quatre quarteras ÿ mitja, llevant mas Poÿ del Bosch, Bernat Bolvena, mitgdia mas Vilanova, ponent-tremuntana mas Rosselló demunt, tremuntana mas Torra de la Riba, Thomas Tarres” (AMLG, C380, Cad1716, VBHDG, p. 440-2).