Onomástica

 
Página 2 de 7.369. Resultados: 73.690. Ordenación

Nombre

Abas

Mollet del Vallès

(Mollet).- “Gallechs era cil·la, una gran hisenda, donchs en 974 Vifret Pvre. persobrenom Abas, un dels marmessors de Bulgarana va entregar al Cenobi de Sant Cugat... lo que dit testador posehia lo dia de san mort en la Vil·la Galegos" (AmnM).

Nombre

Abat, ca l’

Gualba

(Gualba).- Era una petita casa ran de camí on s'hi estava l'abat de la comunitat de monjos que hi havia a l'actual Barceloneta. Aquesta casa s'ha anat refent i engrandint amb els anys.
“Masia ocupada pel seu propietari” (R.S. P. de Ll.). “Josep Arenes (a) Abat” (P.V.M. pp. 7274). “Ca l’Abat” (A.P. any 1812). “Ca l’Abat” (Masies que consten al Nomenclàtor de 1860). “Nous: ca l'Abat” (A.R. L.G.10/ p. 22).

Nombre

Abat, ca l’

Vilanova del Vallès

(Vilanova).- “Morató (eo) Abat 1 pest.” (APSEV, CB201-250, doc.230. Llista de contribuents per a la construcció de la campana, 2 fulls de 31x10,5).

Nombre

Abat, ca l’

Granollers

(Gr-P).- “9 juliol 1642. fonch batejat Barnat, Cristofol, Steva, fill de Ramon Abat, cisteller y de Rafela muller sua, padrins Barnat Gisquet sistaller, Eularia Batllas, donsella, tots de Granollers” (ADB, APGr, LlBapConf1638-1677). “C. Llinatges que representen noms de càrrec d’ofici o de professió. 1. noms de dignitat o càrrec eclesiàstic. Abat. Abad. Del llatí abbate, ‘abat’. Hi ha el cognom

Nombre

Abat, el camp de ca l’

Gualba

(Gualba).- Queda al costat de dalt de la casa, sobre la carretera.
“Peça de terra composta de conreu. regadiu, denominada camp de ca l'Abat, llevant i migdia terres conegudes per la Pineda, ponent camí de Sant Celoni, nord mas Figueres” (A.M. Amillarament any 189798, rústica i pecuària). “Peça de terra conreu i regadiu anomenada camp de ca l'Abat, que fou pertinences del mas Bolta, ponent camí públic o carretera al poble de Gualba, nord mas [...]

Nombre

Abat, el revolt de ca l’

Gualba

(Gualba).- Revolt de la carretera de Gualba, darrere d'aquesta casa.

Nombre

Abat, el sot de ca l’; el torrent de ca l’Abat.

Gualba

(Gualba).- Torrent que rep diverses denominacions al llarg del seu recorregut, aquest en el tram que es correspon al seu pas per aquesta propietat.
“El torrent de ca l’Abat, el mateix torrent que va a la riera de Gualba es coneix també, com el torrent de Villa Maria, de can Barnedas, de cal Abat, de can Buscarons, de can Canals i de can Sidró. Torrent de sota la casa que ara se'n diu de ca l'Abat i se n'havia dit de can Feixes o de can Canals. [...]

Nombre

Abat, la font de ca n’

Gualba

(Gualba).- Desapareguda.
“Font de ca n’Abat” (P.V.M. p. 22).

Nombre

Abats, ca les senyores

Bigues i Riells del Fai

(Bigues-R).- Dues cases de dues germanes solteres situades al començament de la cara de migdia del carrer de Puiggraciós. Cases també anomenades ‘les Torretes’ o ‘les Torretes de les Senyores Abats’.
“Propietària Mercè Abat Fontcuberta. Casa” (AMBR, Cad1955, Relació de propietaris, conreus i aprofitaments, pol. 5, parc. 34b).

Nombre

Abaus, els; la baga dels Abaus i la solella dels Abaus.

Gualba

(Gualba).- Els Abaus: Punt on s'ajunten el torrent dels Esparvers i el Barcarot, més amunt del camp dels Gorgs.
“Una peça de terra núm. 40, partida Abaus i Tureda de Muixell, suro, bosc, erm... Peça de terra font de l'Aram, partida Alous i turó de Moixell” (A.M. Amillarament any 1906, rústica i pecuària, altes núm. 2. Amillarament any 1915, núm. 10.6.). “Peça de terra boscosa de diferents arbres i arbusts a la partida anomenada "Abaus i Cavall [...]