Voleu navegar?

Què?

en  
en  
en  

Les cerques es fan dels títols i/o del contingut dels documents si són mecanografiats o impresos. Els documents manuscrits no permeten la cerca automàtica.

On?

Fons/col·lecció

Desmarca-ho tot

Quan?

De / / a / /
Entre i
En
Tot el període

Com?

Per citar la premsa:
«Nom de la capçalera, Data de la publicació / Nom del fons / Arxiu Municipal de Granollers»
L'Ajuntament de Granollers li agraeix la remesa d'un exemplar de la publicació en què hagi utilitzat els nostres fons.

Per citar els documents d'Arxiu:
«Títol del document, data / Nom del fons / Arxiu Municipal de Granollers»
La persona sol·licitant es compromet a citar en qualsevol difusió el nom de l'Arxiu i el fons consultat, i a lliurar un exemplar de les publicacions en que s'hagi utilitzat aquesta documentació. Els documents consultats poden estar afectats pel Reial Decret 1/1996, del text refós de propietat intel·lectual i les seves modificacions posteriors, i per la legislació que protegeix els drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge de les persones a les quals en fa referència. En cas que es contravingui la legislació vigent, la persona que consulta en serà la única responsable de l'ús que faci de la documentació.

Per citar estudis i publicacions:
«Cognoms autor/a, Nom (Any de publicació). “Títol de l'estudi”. Nom de la publicació, Número de la públicació. Edició / Arxiu Municipal de Granollers»
La persona sol·licitant es compromet a citar en qualsevol difusió el nom de l'Arxiu i la referència bibliogràfica, i a lliurar un exemplar de les publicacions en que s'hagi utilitzat aquesta documentació. Els documents consultats poden estar afectats pel Reial Decret 1/1996, del text refós de propietat intel·lectual i les seves modificacions posteriors, i per la legislació que protegeix els drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge de les persones a les quals en fa referència. En cas que es contravingui la legislació vigent, la persona que consulta en serà la única responsable de l'ús que faci de la documentació.

Per citar onomàstica:
«Onomàstica del Vallès Oriental / Autor i fons Enric Garcia-Pey / Arxiu Municipal de Granollers»
La persona sol·licitant es compromet a citar en qualsevol difusió el nom de l'Arxiu i la referència bibliogràfica, i a lliurar un exemplar de les publicacions en que s'hagi utilitzat aquesta documentació. Els documents consultats poden estar afectats pel Reial Decret 1/1996, del text refós de propietat intel·lectual i les seves modificacions posteriors, i per la legislació que protegeix els drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge de les persones a les quals en fa referència. En cas que es contravingui la legislació vigent, la persona que consulta en serà la única responsable de l'ús que faci de la documentació.