Contacto

Arxiu Municipal de Granollers
Carrer de Sant Josep, 7
Teléfonos: 93 842 67 37 / 93 861 19 08
Arxiu Municipal / arxiu@granollers.cat