‹ Back to search results

Name: Terrers, l'hort de can; el mas Terrers; l’olivar de can Terrers; el pla de can Terrers; el prat de can Terrers i la vinya de can Terrers.

Sorted from older to newer.

 
Page 433,900 of 443,104. Results: 443,104. Sorted

Description

Terrers, l'hort de can; el mas Terrers; l’olivar de can Terrers; el pla de can Terrers; el prat de can Terrers i la vinya de can Terrers.

Montseny

(Montseny).- El mas Terrers:
“Heretat anomenada mas Terrers, situada en el terme municipal del Montseny, al peu de les muntanyes anomenades les Agudes, que es composa d’una casa amb el núm. 23, i una finca rústica amb les peces de terra anomenades la Illota, el Quintar, Sota Casa i quintar de Sobre la Casa, en la seva major part secà i una petita part de regadiu, i les altres peces denominades el Solell, i el turó de les Comes, part prat, erm de nou quarteres i mitja, llinda per llevant-ponent-nord Josep Vila de Viladrau, propietari del mas Puig, migdia amb els emprius de les Agudes, per mitjà de la Tordera. Propietaris Josepa Arpa Ordeig, per herencia del seu espòs Josep Bibiloni de Castro (1918).” (RPGr, ll. 1, fca. 25, f. 67). “Heretat anomenada mas Terrers i emprius de les Agudes, nord Regàs d’Arbúcies, essent el límit la divisòria de la província de Barcelona i Girona, Joan Cañellas de la Costa i emprius de Santa Fe, al sud els masos de les Illes, Baiés, Joan Riera Molinerr, llevant emprius de Santa Fe, Regàs i Turó de l’Home, ponent amb els masos Puig i Illes” (RPGr, ll. 3, fca. 191, f. 1). “Terra procedent de la finca de mas Terrers i els emprius de les Agudes, parcs. 10-10b, nord torrent de les Agudes, Layret Codony, llevant emprius de Santa Fe, Regàs d’Arbúcies, migdia mas Baiers, Joan Riera, per mitjà del sot Mal, ponent per mitjà del camí de Fogars” (RPGr, ll. 3, fca. 222, f. 114).