‹ Back to search results

Name: Xura, la mesquita de la

Sorted from older to newer.

 
Page 441,692 of 443,104. Results: 443,104. Sorted

Description

Xura, la mesquita de la

Granollers

(Gr-P).- Construcció de planta baixa amb coberta a una vessant, remodelada com a edifici de culte, amb l’interior adeqüat a la tradició musulmana, situada al carrer de Joanot Martorell, núm. 82.
“El terme xura o shûrâ (àrab: شورَى /šūrā/ o [ˈʃuːrɑː], “concertació” “consell”. Dins el marc religiós musulmà, és un consell de jutges musulmans” (REGP).