‹ Back to search results

Name: Xoriguera, el camp de la font; la peça de la font Xoriguera.

Sorted from older to newer.

 
Page 441,695 of 443,168. Results: 443,168. Sorted

Description

Xoriguera, el camp de la font; la peça de la font Xoriguera.

Cardedeu

(Cardedeu).- “Terra campa en el paratge conegut per camp de Font Xoriguera, de pertinences del mas Pibernat, llevant-ponent-nord Miquel Martí, migdia mas Batlle Torrents mediant camí. Filomena Parés Alzina. Jaume Palau Parés any 1930, Josep Palau Parés any 1940” (RPGr, ll. 1, fca. 74, f. 232). “Peça de terra anomenada de font Xoriguera, atravessada de llevant-ponent per la línia fèrria, migdia Balvey mediant la carretera” (RPGr, ll. 89, fca.1264 "N", f. 63).