‹ Back to search results

Document: Carta de l'ajuntament de Granollers a Maria Calzada Deupí, comunicant-li que la seva casa, del número 9 del carrer de Sant Roc, ha quedat afectada pel bombardeig i que resulta perillós pels vianants, de manera que disposa de cinc dies per fer les obres oportunes o retirar els elements perillosos.

 
Page 1 of 1. Results: 1. Sorted

Document (1 page)