‹ Back to search results

Subfonds/subcollection: 5. Seguretat Pública

 
Page 1 of 1. Results: 1. Sorted

Subfonds/subcollection (12 items)

Cens de carruatges de Palou, subjectes a confiscació militar.
Expedient incoat per l'Alcaldia de Palou a instància de diversos propietaris per al nomenament del senyor PedroTuset Prat, com a guarda jurat particular.
Instàncies referents als nomenaments de guàrdies jurats particulars per vigilar les terres de diferents propietaris de Palou.
Llibre de registre de passaports i padró de cèdules personals de l'Ajuntament de Palou.
Ofici de la Delegació de rendes del Govern militar de Mataró a l'Ajuntament de Palou, reclamant el pagament del tercer trimestre d'Esquadres.
Ofici del comandant del Tercer Tercio de la Guardia Civil, comandancia de Barcelona, puesto de Granollers, a l'Alcaldia de Palou, en què es denuncia a diverses persones per no portar encesos els llums dels carros.
Passaports de transeünts de 1853, que han passat per Palou.
Passaports de transeünts de 1854 que són o passen pel poble de Palou.
Passaports i passis caducats de l'any 1853, de persones de Palou.