‹ Back to search results

Name: Abadal

 
Page 1 of 1. Results: 1. Sorted

Description

Abadal

Vilalba Sasserra

(VilalbS.).- "23 desembre 1830 en les fonts baptismals de la Igl. de Santa Maria de Vilalba Sasserra, sufragania de Sant Andreu de Vallgorguina, bisbat de Barcelona per mi lo baix firmant Eudald Pigrau pvre. rector de dita parroquia fonch batejat, Joseph, Miquel, Mariano, fill legitim y natural de Llorens Abadal, natural de Vilalba y de Teresa Coll de Vallgorguina, padrins Josep Coll oncle natural de Vallgorguina y Rita Gual de Vilalba" (ADB, LlIX , p. 117 Baptismes de Vallgorguina 1798-1840) "21 mars 1760 en la iglesia de Santa Maria de Vilalba Sasserra, sufragania de Sant Andreu de Vallgorguina, bisbat de Barcelona, Thomàs Faure pvre. vicari, se ha celebrat matrmoni entre Joseph Abadal jove bracer de dita sufragania fill legitim y natural de Pau Abadal bracer veí de Vilalba y de Rosa Abadal y Maÿnous ab Francisca Balder donsella filla legitima y natural de Jaume Balder de la plaça braser de la parroquia de Sant Mus de Canoves" (ADB, LlXIV p.134 Matr. Vallgorguina 1697-1775) .