‹ Back to search results

Name: Abat, el camp de ca l’

 
Page 1 of 1. Results: 1. Sorted

Description

Abat, el camp de ca l’

Gualba

(Gualba).- Queda al costat de dalt de la casa, sobre la carretera.
“Peça de terra composta de conreu. regadiu, denominada camp de ca l'Abat, llevant i migdia terres conegudes per la Pineda, ponent camí de Sant Celoni, nord mas Figueres” (A.M. Amillarament any 189798, rústica i pecuària). “Peça de terra conreu i regadiu anomenada camp de ca l'Abat, que fou pertinences del mas Bolta, ponent camí públic o carretera al poble de Gualba, nord mas Figueres, llevant la Pineda” (RPSCel, ll. 2, t. 35, f. 87).