‹ Back to search results

Name: Torrents, l’arbocera d’en; el bosc d’en Torrents; els castanyers de can Torrents; la gleva del mas Torrents; el mas Torrents; l’omeda de can Torrents; el pla d’en Torrents la quintana de can Torrents i la vinya de can Torrents.

 
Page 1 of 1. Results: 1. Sorted

Description

Torrents, l’arbocera d’en; el bosc d’en Torrents; els castanyers de can Torrents; la gleva del mas Torrents; el mas Torrents; l’omeda de can Torrents; el pla d’en Torrents la quintana de can Torrents i la vinya de can Torrents.

Sant Fost de Campsentelles

(SFostC).- El bosc de can Torrents; el mas Torrents: De la Conreria fins a tocar el bosc de can Torres.
“Heretat denominada mas Torrents, terra regadiu, secà, dintre la qual hi ha una bassa i dues cases, una en el límit, anomenada mas Torrents amb la seva era, llevant Oleguer Planas mitjançant torrent i amb una casa i hort de la Rectoria, amb la plaça de la Constitució, mas Canyelles mediant la carretera, ponent Emili Culilla i Pere Colomer, nord Jacint Colomer i Oleguer Planas. Francisco-Josep Torrent Pujol any 1944” (RPMol, ll. 5, fca. 429, f. 72). “Terra bosc denominada bosc del Pi Candaler, llevant bosc d'en Josep Torrents” (RPMol, ll. 13, fca. 1135, f. 193). “Bosc del mas Torrents de Cabanyes. Avui Josep Torrents Pujol per herència del seu pare Francesc Torrents Pujol, any 1917” (AMSF, Amillarament any 1863, núm. 77). “Relació de béns apropiats o intervinguts. Situació i noms dels propietaris. 11.- can Torrens, finca rústica en aquest terme, superfície 156 Hs, 84 a, 7c, bosc i conreu. Josep Torrens Pujol” (XPG, Sal, p. 12).