‹ Back to search results

Name: Xurreu, el camp d’en; la peça d’en Xurreu.

 
Page 1 of 1. Results: 1. Sorted

Description

Xurreu, el camp d’en; la peça d’en Xurreu.

La Roca del Vallès

(Roca).- Aquest camp està situat al pla d'en Calderó, després del camp d'en Pau Tonico, amb el qual s'acabava la Molinada pel rec d'en Verdeguer. Regats pel rec del Mig, després del camp d'en Francisco de can Llei i dels horts d'en Planes hi hagueren dos camps coneguts amb aquest nom.
També el primer dels camps regats pel rec del Ferrer, fou conegut amb aquest nom.
La peça és una terra de secà situada a la cara de llevant de la carena de la Brolla, travessada pel camí de les Peces, arriba fins el torrent de cal Cucut, conreu de secà on s’hi ha fet tradicionalment, blat, civada, blat de moro.
“Posar tres rentadores en el camp anomenat Xurreu” (Arxiu del Molí 3/8/1869).(MR.HR, p. 48). “Terra regadiu, secà, anomenada el Xurreu” (RPGr, ll. 11, fca. 1116, f. 105).