‹ Back to search results

Document: A la presència d'Ermessenda, abadessa de Sant Pere de les Puel·les, Ramon Mataró adjudica els béns de Berenguer de Palaudàries, difunt, als hereus de la seva filla Dolça.

 
Page 1 of 1. Results: 1. Sorted

Document (2 pages)