‹ Back to search results

Document: Tomàs de Riuceperes, Guillem Prat i Jaume Serradell, marmessors de Ferrer Vergens, de la vila de Granollers, estableixen al matrimoni Maria i Ponç Mirambell, de la parròquia de Sant Sadurní de Collsabadell, una feixa situada a la parròquia de Granollers, al lloc anomenat el Port.

 
Page 1 of 1. Results: 1. Sorted

Document (2 pages)