‹ Back to search results

Document: Andreu Rull, prevere beneficiat a l'altar de Sant Bartomeu de l'església de Granollers, confessa haver rebut d'Antoni Tarafa, clavari de Granollers, els rèdits d'un censal mort.

 
Page 1 of 1. Results: 1. Sorted

Document (2 pages)