‹ Back to search results

Series: Llibres de comptes, de dèbit i crèdit

 
Page 4 of 6. Results: 6. Sorted

Series (4 items)

Comptes de les despeses ocasionades per la vinguda del rei a Granollers el dia 30 de gener de 1710
Llibre de comptes dels propis i arbitris de l'Ajuntament de Granollers
Llibre de comptes dels propis i arbitris de l'Ajuntament de Granollers
Llibre nou de dèbit i crèdit de la Universitat de la vila de Granollers que conté els censos i censals fets o rebuts per la corporació municipal