‹ Back to search results

Document: Ban del Capitán General del Ejército y Principado de Cataluña on fa saber els dies pel canvi de la xavalla catalana a metàl·lic i els dies pel canvi a pagares i les prohibicions quant a l'ordre públic.

 
Page 5 of 25. Results: 25. Sorted

Document (1 page)