‹ Back to search results

Name: Zip, en

 
Page 73,687 of 73,690. Results: 73,690. Sorted

Description

Zip, en

Sant Celoni

(SCeloni).- Es coneixia un home motejat d'aquesta forma. El motiu dóna nom de casa, can Zip, al núm. 8 del carrer d'Olzinelles, també anomenat can Zipes. A la dona d'aquesta casa, li deien la Zipa.
"Societat coral la Popular any 1905, en Zip. Filomena, la Zipa" (IR, núms. 40-45. Treballadors de can Palà cap a l'any 1935).