‹ Back to search results

Document: Angelina, filla d'Antoni mergarit de Cornellà i vídua de Pere Infern, declara haver rebut el seu dot del seu sogre Joan Infern, de la parròquia de Sant Pere de Bigues.

 
Page 15 of 496. Results: 496. Sorted

Document (2 pages)