‹ Back to search results

Document: Antic Canyelles, alies Prat, i la seva muller Miquela, propietària del mas Prat de la parròquia de Sant Andreu de Samalús, concedeixen a Joan Mateu, menor d'edat i pagès de l'esmentada parròquia, una peça de terra.

 
Page 17 of 496. Results: 496. Sorted

Document (1 page)