‹ Torna als resultats

Nom: Xic Boter, el bosc del; la vinya del Xic Boter.

Ordenació de més antic a més recent.

 
Pàgina 441.217 de 443.104. Resultats: 443.104. Ordenació

Descripció

Xic Boter, el bosc del; la vinya del Xic Boter.

Vallromanes

(Vallrom.).- "Peça de terra del Xic del Boter, vinya, bosc de fagina, secà, regadiu, amb una casa de pagès de tercera classe" (AMM, Am1861, núm. 182).