Resultat de la cerca

Ordenació de més antic a més recent.

 
Pàgina 1 de 42.947. Resultats: 429.465. Ordenació

Document

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Títol: Bernat Company, de la parròquia de Santa Maria de Martorelles, estableix a Marc Font, de la vila de Granollers, tot el que té dins les muralles de l'esmentada vila, al barri de Corró, prop del portal.

Número: 270

Consulta generalConsulta general > OrganitzacióArxiu Municipal de Granollers > Fons/col·leccióCol·lecció de pergamins > DocumentBernat Company, de la parròquia de Santa Maria de Martorelles, estableix a Marc Font, de la vila de Granollers, tot el que té dins les muralles de l'esmentada vila, al barri de Corró, prop del portal.

Tesi doctoral / treball de recerca

Publicació: Treballs de recerca de Batxillerat

Títol: Què s’amaga dins l’aixeta?. Treball guanyador del Premi Camí Ral 2012

Autor / Autora: Nasser Mohammad Porras

Lloc de publicació: Granollers

Editor: IES Escola Municipal del Treball de Granollers.

Època: Segle XX // Segle XXI

Matèria: Sanitat

Consulta generalConsulta general > OrganitzacióArxiu Municipal de Granollers > Fons/col·leccióEstudis i publicacions > SèrieTreballs de recerca de Batxillerat > Tesi doctoral / treball de recercaQuè s’amaga dins l’aixeta?. Treball guanyador del Premi Camí Ral 2012

Document

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Títol: Saura, abadessa de Sant Pere de les Puel·les, per instància de Guillem Cerdany hebdomadari del monestir, reconeix a Ramon Vall, de la parròquia de Santa Maria de Caldes un honor a la parròquia de Santa Eulàlia de Corró d'Avall. I, més tard, Valença, abadessa de Sant Pere de les Puel·les, estableix al matrimoni Florença i Bernat un mas situat a la parròquia de Santa Eulàlia de Corró d'Avall, al lloc anomenat Ribalta.

Data/es: 27/11/1122

Número: 1

Consulta generalConsulta general > OrganitzacióArxiu Municipal de Granollers > Fons/col·leccióCol·lecció de pergamins > DocumentSaura, abadessa de Sant Pere de les Puel·les, per instància de Guillem Cerdany hebdomadari del monestir, reconeix a Ramon Vall, de la parròquia de Santa Maria de Caldes un honor a la parròquia de Santa Eulàlia de Corró d'Avall. I, més tard, Valença, abadessa de Sant Pere de les Puel·les, estableix al matrimoni Florença i Bernat un mas situat a la parròquia de Santa Eulàlia de Corró d'Avall, al lloc anomenat Ribalta.

Document

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Títol: El matrimoni Guillema i Bernat de Bigues, estableixen a Guillem Junell el mas Infern de la parròquia de Sant Pere de Bigues.

Data/es: 4/5/1176

Número: 2

Consulta generalConsulta general > OrganitzacióArxiu Municipal de Granollers > Fons/col·leccióCol·lecció de pergamins > DocumentEl matrimoni Guillema i Bernat de Bigues, estableixen a Guillem Junell el mas Infern de la parròquia de Sant Pere de Bigues.

Document

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Títol: El matrimoni Guila i Bertran lliuren al seu fill Arnau el mas Flix de la parròquia de Sant Pere de Bigues i tot el que tenen a la parròquia de Sant Vicenç de Riells.

Data/es: 12/11/1178

Número: 3

Consulta generalConsulta general > OrganitzacióArxiu Municipal de Granollers > Fons/col·leccióCol·lecció de pergamins > DocumentEl matrimoni Guila i Bertran lliuren al seu fill Arnau el mas Flix de la parròquia de Sant Pere de Bigues i tot el que tenen a la parròquia de Sant Vicenç de Riells.

Document

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Títol: Bernat, prior de Sant Miquel del Fai, estableix a Berenguer i a la seva dona Elisenda dues peces de terra situades a la parròquia de Santa Maria de Caldes, al lloc anomenat Coromina.

Data/es: 10/3/1185

Número: 4

Consulta generalConsulta general > OrganitzacióArxiu Municipal de Granollers > Fons/col·leccióCol·lecció de pergamins > DocumentBernat, prior de Sant Miquel del Fai, estableix a Berenguer i a la seva dona Elisenda dues peces de terra situades a la parròquia de Santa Maria de Caldes, al lloc anomenat Coromina.

Document

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Títol: Ramon Divinas, amb el consentiment de la seva mare, dóna a la seva esposa Guillema, en esponsalici, els drets que té en el mas Divinas de la parròquia de Sant Pere de Bigues.

Data/es: 11/9/1187

Número: 5

Consulta generalConsulta general > OrganitzacióArxiu Municipal de Granollers > Fons/col·leccióCol·lecció de pergamins > DocumentRamon Divinas, amb el consentiment de la seva mare, dóna a la seva esposa Guillema, en esponsalici, els drets que té en el mas Divinas de la parròquia de Sant Pere de Bigues.

Document

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Títol: El matrimoni Guillema i Arnau Solà commuten amb els clergues de l'església de Sant Pere de Vilamajor una peça de terra situada a la Llobera per una altra peça de terra de la Romegosa.

Data/es: 28/2/1199

Número: 6

Consulta generalConsulta general > OrganitzacióArxiu Municipal de Granollers > Fons/col·leccióCol·lecció de pergamins > DocumentEl matrimoni Guillema i Arnau Solà commuten amb els clergues de l'església de Sant Pere de Vilamajor una peça de terra situada a la Llobera per una altra peça de terra de la Romegosa.

Document

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Títol: Guillema Ferrer lliura al seu espòs Guillem el mas Flix, l'honor de la Fàbrega i el mas Busclarós, situats a las parròquies de Sant Pere de Bigues i de Santa Eulàlia de Ronçana. I Guillem dóna a la seva muller Guillema l'esponsalici.

Data/es: 18/9/1208

Número: 7

Consulta generalConsulta general > OrganitzacióArxiu Municipal de Granollers > Fons/col·leccióCol·lecció de pergamins > DocumentGuillema Ferrer lliura al seu espòs Guillem el mas Flix, l'honor de la Fàbrega i el mas Busclarós, situats a las parròquies de Sant Pere de Bigues i de Santa Eulàlia de Ronçana. I Guillem dóna a la seva muller Guillema l'esponsalici.

Document

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Títol: El matrimoni Sibil·la i Pere Montornès, estableixen a Bernat Rosari els drets que tenen a les mesures d'oli del mercat de Granollers.

Data/es: 6/4/1212

Número: 8

Consulta generalConsulta general > OrganitzacióArxiu Municipal de Granollers > Fons/col·leccióCol·lecció de pergamins > DocumentEl matrimoni Sibil·la i Pere Montornès, estableixen a Bernat Rosari els drets que tenen a les mesures d'oli del mercat de Granollers.