Search results

Sorted from older to newer.

 
Page 2 of 43,037. Results: 430,363. Sorted

Document

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Title: El matrimoni Ramona i Arnau de Valls Jussanes canvien amb Pere de Valls Superiors i al seu fill Arnau un alou situat a la parròquia de Santa Maria de Caldes, als llocs anomenats Torrent Pregon, Sexvaud (?) i les Quarries, pels drets que l'últim té al mas Puig-cugul, a la costa d'Altrapernes, a la faixa de Puig-oriol, i cent deu sous.

Date(s): 13/6/1212

Number: 9

Global queryGlobal query > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionCol·lecció de pergamins > DocumentEl matrimoni Ramona i Arnau de Valls Jussanes canvien amb Pere de Valls Superiors i al seu fill Arnau un alou situat a la parròquia de Santa Maria de Caldes, als llocs anomenats Torrent Pregon, Sexvaud (?) i les Quarries, pels drets que l'últim té al mas Puig-cugul, a la costa d'Altrapernes, a la faixa de Puig-oriol, i cent deu sous.

Document

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Title: Ponç Guall i [Ferrer], batlle reial de [Vilamajor], estableixen a [...] una peça de terra situada a la parròquia de Sant Pere de [Vilamajor].

Date(s): 27/11/1216

Number: 10

Global queryGlobal query > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionCol·lecció de pergamins > DocumentPonç Guall i [Ferrer], batlle reial de [Vilamajor], estableixen a [...] una peça de terra situada a la parròquia de Sant Pere de [Vilamajor].

Document

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Title: Dolça, filla òrfena de Guillem Jovell i de Pereta, dóna en esponsalici a Joan Formiguera el mas on habita, un molí i un honor que té al lloc anomenat l'Infern.

Date(s): 31/8/1218

Global queryGlobal query > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionCol·lecció de pergamins > DocumentDolça, filla òrfena de Guillem Jovell i de Pereta, dóna en esponsalici a Joan Formiguera el mas on habita, un molí i un honor que té al lloc anomenat l'Infern.

Document

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Title: Arnau Villar estableix a Dolça, filla de Guillem Jovell, un honor situat a la parròquia de Santa Eulàlia de Ronçana, al lloc anomenat el Flix.

Date(s): 13/9/1218

Global queryGlobal query > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionCol·lecció de pergamins > DocumentArnau Villar estableix a Dolça, filla de Guillem Jovell, un honor situat a la parròquia de Santa Eulàlia de Ronçana, al lloc anomenat el Flix.

Document

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Title: Ermessenda Lladrer i el seu pare, Pere, estableixen al matrimoni Elisenda i Pere Riba una peça de terra situada a la parròquia de Sant Andreu de Samalús, al lloc anomenat Illa.

Date(s): 28/5/1219

Global queryGlobal query > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionCol·lecció de pergamins > DocumentErmessenda Lladrer i el seu pare, Pere, estableixen al matrimoni Elisenda i Pere Riba una peça de terra situada a la parròquia de Sant Andreu de Samalús, al lloc anomenat Illa.

Document

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Title: El matrimoni Ermessenda i Pere Soler, de Sentmenat, venen a Arnau de Sant Fruitós, una propietat que tenen a la parròquia de Santa Maria de Caldes de Montbui, al lloc anomenat les Canalies.

Date(s): 13/4/1222

Global queryGlobal query > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionCol·lecció de pergamins > DocumentEl matrimoni Ermessenda i Pere Soler, de Sentmenat, venen a Arnau de Sant Fruitós, una propietat que tenen a la parròquia de Santa Maria de Caldes de Montbui, al lloc anomenat les Canalies.

Document

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Title: Bernat de Bigues estableix el mas Cantallops de la parròquia de Santa Maria de Bigues al matrimoni Maira i Pascual.

Date(s): 16/8/1225

Global queryGlobal query > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionCol·lecció de pergamins > DocumentBernat de Bigues estableix el mas Cantallops de la parròquia de Santa Maria de Bigues al matrimoni Maira i Pascual.

Document

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Title: Bernat de Bigues estableix el mas Cantallops de la parròquia de Santa Maria de Bigues al matrimoni Maria i Pascual.

Date(s): 16/8/1225

Global queryGlobal query > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionCol·lecció de pergamins > DocumentBernat de Bigues estableix el mas Cantallops de la parròquia de Santa Maria de Bigues al matrimoni Maria i Pascual.

Document

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Title: Elisabet, anomenada Bella, dóna a Barceló d'Estepari, espòs seu, tres-cents trenta sous en concepte d'esponsalici.

Date(s): 15/9/1227

Global queryGlobal query > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionCol·lecció de pergamins > DocumentElisabet, anomenada Bella, dóna a Barceló d'Estepari, espòs seu, tres-cents trenta sous en concepte d'esponsalici.

Document

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Title: El matrimoni Berenguera i Ramon Lledó venen al matrimoni Ramona i Ramón Corró dos camps situats a la parròquia de Santa Eulàlia de Corró, al lloc anomenat el Coll Conpixat.

Date(s): 24/4/1228

Global queryGlobal query > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionCol·lecció de pergamins > DocumentEl matrimoni Berenguera i Ramon Lledó venen al matrimoni Ramona i Ramón Corró dos camps situats a la parròquia de Santa Eulàlia de Corró, al lloc anomenat el Coll Conpixat.