Document: Agnès, vídua de Ferrer Torrents, estableix a Berenguer Traver una peça de terra situada a la parròquia de Sant Esteve de Granollers, al lloc anomenat de Vinyet Superior.

 
Page 1 of 1. Results: 1. Sorted

Document

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Title: Agnès, vídua de Ferrer Torrents, estableix a Berenguer Traver una peça de terra situada a la parròquia de Sant Esteve de Granollers, al lloc anomenat de Vinyet Superior.

Date(s): 27/4/1354

Global queryGlobal query > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionCol·lecció de pergamins > DocumentAgnès, vídua de Ferrer Torrents, estableix a Berenguer Traver una peça de terra situada a la parròquia de Sant Esteve de Granollers, al lloc anomenat de Vinyet Superior.