Contents of: 1. Documentació personal i professional [Subfonds/subcollection]

 
Page 2 of 4. Results: 37. Sorted

Document

Fons Antoni Jonch

1. Documentació personal i professional

Title: Carta de J.M. de Porcioles a Antoni Jonch, on li demana informació per un llibre.

Date(s): 1988

Global queryGlobal query > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionFons Antoni Jonch > Subfonds/subcollection1. Documentació personal i professional > DocumentCarta de J.M. de Porcioles a Antoni Jonch, on li demana informació per un llibre.

Document

Fons Antoni Jonch

1. Documentació personal i professional

Title: Carta de la Sección de Barcelona del Consejo Superior de Investigaciones Científicas dirigida a Antoni de Bolós Vayreda, presentant les qualitats d'Antoni Jonch per a la plaça de conservador del Parc Zoològic.

Date(s): 1954

Global queryGlobal query > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionFons Antoni Jonch > Subfonds/subcollection1. Documentació personal i professional > DocumentCarta de la Sección de Barcelona del Consejo Superior de Investigaciones Científicas dirigida a Antoni de Bolós Vayreda, presentant les qualitats d'Antoni Jonch per a la plaça de conservador del Parc Zoològic.

Document

Fons Antoni Jonch

1. Documentació personal i professional

Title: Carta de Nicolás Riera-Marsá dirigida a Antoni Jonch referent al concurs per la plaça de conservador del Parc Zoològic.

Date(s): 1955

Global queryGlobal query > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionFons Antoni Jonch > Subfonds/subcollection1. Documentació personal i professional > DocumentCarta de Nicolás Riera-Marsá dirigida a Antoni Jonch referent al concurs per la plaça de conservador del Parc Zoològic.

Document

Fons Antoni Jonch

1. Documentació personal i professional

Title: Carta de Pascual Maragall a Josefina Sampere, vídua de Jonch, amb motiu d'un homenatge pòstum.

Date(s): 1992

Global queryGlobal query > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionFons Antoni Jonch > Subfonds/subcollection1. Documentació personal i professional > DocumentCarta de Pascual Maragall a Josefina Sampere, vídua de Jonch, amb motiu d'un homenatge pòstum.

Document

Fons Antoni Jonch

1. Documentació personal i professional

Title: Carta de Ramon Folch a Antoni Jonch sobre qüestions personals.

Date(s): 1977

Global queryGlobal query > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionFons Antoni Jonch > Subfonds/subcollection1. Documentació personal i professional > DocumentCarta de Ramon Folch a Antoni Jonch sobre qüestions personals.

Document

Fons Antoni Jonch

1. Documentació personal i professional

Title: Circular de l'Ajuntament de Barcelona amb les bases que han de regir el concurs-oposició restringit per a proveir la plaça de director del Parc Zoològic.

Date(s): 1956

Global queryGlobal query > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionFons Antoni Jonch > Subfonds/subcollection1. Documentació personal i professional > DocumentCircular de l'Ajuntament de Barcelona amb les bases que han de regir el concurs-oposició restringit per a proveir la plaça de director del Parc Zoològic.

Document

Fons Antoni Jonch

1. Documentació personal i professional

Title: Declaració jurada d'Antoni Jonch sobre les retribucions que cobra com a director del Parc Zoològic de Barcelona.

Date(s): 1963

Global queryGlobal query > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionFons Antoni Jonch > Subfonds/subcollection1. Documentació personal i professional > DocumentDeclaració jurada d'Antoni Jonch sobre les retribucions que cobra com a director del Parc Zoològic de Barcelona.

Document

Fons Antoni Jonch

1. Documentació personal i professional

Title: Esborrany de discurs de reconeixement de Salvador Maluquer

Date(s): 1972

Global queryGlobal query > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionFons Antoni Jonch > Subfonds/subcollection1. Documentació personal i professional > DocumentEsborrany de discurs de reconeixement de Salvador Maluquer

Document

Fons Antoni Jonch

1. Documentació personal i professional

Title: Esborrany i nota de curriculum d'Antoni Jonch, amb notes sobre la seva personalitat.

Date(s): 1957

Global queryGlobal query > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionFons Antoni Jonch > Subfonds/subcollection1. Documentació personal i professional > DocumentEsborrany i nota de curriculum d'Antoni Jonch, amb notes sobre la seva personalitat.

Document

Fons Antoni Jonch

1. Documentació personal i professional

Title: Escrit d'Antoni Jonch sobre els massais.

Date(s): 1970