Contingut de: 4. Parcs naturals i zoològics [Subfons/subcol·lecció]

 
Pàgina 1 de 1. Resultats: 8. Ordenació

Document

Fons Antoni Jonch

4. Parcs naturals i zoològics

Títol: Carta i propostes de Reserves Naturals a l'Àrea Metropolitana de Barcelona escrita per Antoni Jonch i dirigida a l'arquitecte d'aquesta àrea A.M. Riera.

Data/es: 1970

Consulta generalConsulta general > OrganitzacióArxiu Municipal de Granollers > Fons/col·leccióFons Antoni Jonch > Subfons/subcol·lecció4. Parcs naturals i zoològics > DocumentCarta i propostes de Reserves Naturals a l'Àrea Metropolitana de Barcelona escrita per Antoni Jonch i dirigida a l'arquitecte d'aquesta àrea A.M. Riera.

Document

Fons Antoni Jonch

4. Parcs naturals i zoològics

Títol: Escrit títolat La Creación de reservas animales para nutrir los parques zoológicos, imperativo acucinte.

Data/es: 1970

Consulta generalConsulta general > OrganitzacióArxiu Municipal de Granollers > Fons/col·leccióFons Antoni Jonch > Subfons/subcol·lecció4. Parcs naturals i zoològics > DocumentEscrit títolat La Creación de reservas animales para nutrir los parques zoológicos, imperativo acucinte.

Document

Fons Antoni Jonch

4. Parcs naturals i zoològics

Títol: Escrit títolat Reservas de fauna peninsular y exótica. El Banco de Animales.

Data/es: 1970

Consulta generalConsulta general > OrganitzacióArxiu Municipal de Granollers > Fons/col·leccióFons Antoni Jonch > Subfons/subcol·lecció4. Parcs naturals i zoològics > DocumentEscrit títolat Reservas de fauna peninsular y exótica. El Banco de Animales.

Document

Fons Antoni Jonch

4. Parcs naturals i zoològics

Títol: Guió d'una conferència sobre zoològics norteamericans.

Data/es: 1970

Consulta generalConsulta general > OrganitzacióArxiu Municipal de Granollers > Fons/col·leccióFons Antoni Jonch > Subfons/subcol·lecció4. Parcs naturals i zoològics > DocumentGuió d'una conferència sobre zoològics norteamericans.

Document

Fons Antoni Jonch

4. Parcs naturals i zoològics

Títol: Esborrany d'un escrit títolat Safaris Fotográficos, fet per Antoni Jonch.

Data/es: 1972

Consulta generalConsulta general > OrganitzacióArxiu Municipal de Granollers > Fons/col·leccióFons Antoni Jonch > Subfons/subcol·lecció4. Parcs naturals i zoològics > DocumentEsborrany d'un escrit títolat Safaris Fotográficos, fet per Antoni Jonch.

Document

Fons Antoni Jonch

4. Parcs naturals i zoològics

Títol: Escrit amb el títol Sugerencias y enmiendas que se estiman pertinentes al proyecto de ley sobre la creación y conservación de espacios naturales protegidos; escrit per Antoni Jonch.

Data/es: 1975

Consulta generalConsulta general > OrganitzacióArxiu Municipal de Granollers > Fons/col·leccióFons Antoni Jonch > Subfons/subcol·lecció4. Parcs naturals i zoològics > DocumentEscrit amb el títol Sugerencias y enmiendas que se estiman pertinentes al proyecto de ley sobre la creación y conservación de espacios naturales protegidos; escrit per Antoni Jonch.

Document

Fons Antoni Jonch

4. Parcs naturals i zoològics

Títol: Sol·licitud d'Antoni Jonch al president de la Generalitat de Catalunya, sobre la conservació integra dels Aigüamolls de l'Empordà.

Data/es: 1978

Consulta generalConsulta general > OrganitzacióArxiu Municipal de Granollers > Fons/col·leccióFons Antoni Jonch > Subfons/subcol·lecció4. Parcs naturals i zoològics > DocumentSol·licitud d'Antoni Jonch al president de la Generalitat de Catalunya, sobre la conservació integra dels Aigüamolls de l'Empordà.

Document

Fons Antoni Jonch

4. Parcs naturals i zoològics

Títol: Document sobre com es pot portar a terme la dotació d'un Parc Zoològic.

Data/es: 1979

Consulta generalConsulta general > OrganitzacióArxiu Municipal de Granollers > Fons/col·leccióFons Antoni Jonch > Subfons/subcol·lecció4. Parcs naturals i zoològics > DocumentDocument sobre com es pot portar a terme la dotació d'un Parc Zoològic.