Contents of: Fogatges, cadastres i altres tributs [Series]

 
Page 1 of 2. Results: 18. Sorted

Document

Universitat de Granollers

Fogatges, cadastres i altres tributs

Title: Contribució cobrada pels trasts de la Porxada de l'any 1771.

Date(s): 1771

Number: 90

Document

Universitat de Granollers

Fogatges, cadastres i altres tributs

Title: Llibreta de la contribució sobre els guanys de l'any 1735

Date(s): 1735

Number: 111

Document

Universitat de Granollers

Fogatges, cadastres i altres tributs

Title: Llibreta de la contribució sobre els guanys de l'any 1785

Date(s): 1785

Number: 110

Document

Universitat de Granollers

Fogatges, cadastres i altres tributs

Title: Llibreta de la talla de la trentena part dels fruits recollits corresponent a l'any 1682

Date(s): 1682

Number: 84

Archive documentsArchive documents > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionFons Ajuntament de Granollers > Subfonds/subcollectionUniversitat de Granollers > SeriesFogatges, cadastres i altres tributs > DocumentLlibreta de la talla de la trentena part dels fruits recollits corresponent a l'any 1682

Document

Universitat de Granollers

Fogatges, cadastres i altres tributs

Title: Llibreta del fogatge imposat als veïns de Granollers l'any 1741

Date(s): 1741

Number: 93

Document

Universitat de Granollers

Fogatges, cadastres i altres tributs

Title: Llibreta del fogatge imposat als veïns de Granollers l'any 1747

Date(s): 1747

Number: 94

Document

Universitat de Granollers

Fogatges, cadastres i altres tributs

Title: Llibreta del fogatge imposat als veïns de Granollers l'any 1754

Date(s): 1754

Number: 95

Document

Universitat de Granollers

Fogatges, cadastres i altres tributs

Title: Llibreta que conté les quantitats endarrerides que Nicolau Riera, clavari de la vila de Granollers, ha de cobrar pel repartiment fet el dia 25 de gener de 1747 per cobrir les despeses ocasionades per una lleva de soldats

Date(s): 1747

Number: 91

Archive documentsArchive documents > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionFons Ajuntament de Granollers > Subfonds/subcollectionUniversitat de Granollers > SeriesFogatges, cadastres i altres tributs > DocumentLlibreta que conté les quantitats endarrerides que Nicolau Riera, clavari de la vila de Granollers, ha de cobrar pel repartiment fet el dia 25 de gener de 1747 per cobrir les despeses ocasionades per una lleva de soldats

Document

Universitat de Granollers

Fogatges, cadastres i altres tributs

Title: Llibreta que conté les quantitats endarrerides que s'ha de pagar pel primer i segon terç de la imposició cobrada per la carretera del Congost el 1740

Date(s): 1740

Number: 89

Archive documentsArchive documents > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionFons Ajuntament de Granollers > Subfonds/subcollectionUniversitat de Granollers > SeriesFogatges, cadastres i altres tributs > DocumentLlibreta que conté les quantitats endarrerides que s'ha de pagar pel primer i segon terç de la imposició cobrada per la carretera del Congost el 1740

Document

Universitat de Granollers

Fogatges, cadastres i altres tributs

Title: Llibreta que conté les quantitats endarrerides que s'han de cobrar pel fogatge imposat als veïns de Granollers l'any 1740

Date(s): 1740

Number: 89

Archive documentsArchive documents > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionFons Ajuntament de Granollers > Subfonds/subcollectionUniversitat de Granollers > SeriesFogatges, cadastres i altres tributs > DocumentLlibreta que conté les quantitats endarrerides que s'han de cobrar pel fogatge imposat als veïns de Granollers l'any 1740