Contents of: Llibres d'actes, àpoques i instruments notarials [Series]

 
Page 1 of 1. Results: 4. Sorted

Document

Universitat de Granollers

Llibres d'actes, àpoques i instruments notarials

Title: Llibre d'àpoques i actes de la Universitat de Granollers que conté àpoques de pagaments fets o rebuts per la institució i instruments notarials derivats dels seus negocis amb diversos particulars, del 18 d'octubre de 1581 a l'1 d'abril de 1588

Date(s): 18/10/1581–1/4/1588

Municipality: Granollers

Archive documentsArchive documents > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionFons Ajuntament de Granollers > Subfonds/subcollectionUniversitat de Granollers > SeriesLlibres d'actes, àpoques i instruments notarials > DocumentLlibre d'àpoques i actes de la Universitat de Granollers que conté àpoques de pagaments fets o rebuts per la institució i instruments notarials derivats dels seus negocis amb diversos particulars, del 18 d'octubre de 1581 a l'1 d'abril de 1588

Document

Universitat de Granollers

Llibres d'actes, àpoques i instruments notarials

Title: Llibre segon del notari Miquel Leotart, escrivà del Consell, de les nòtules d'àpoques firmades per la Universitat de Granollers des del 21 d'abril de 1554 al 18 de juny de 1561

Date(s): 21/4/1554–18/6/1561

Municipality: Granollers

Archive documentsArchive documents > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionFons Ajuntament de Granollers > Subfonds/subcollectionUniversitat de Granollers > SeriesLlibres d'actes, àpoques i instruments notarials > DocumentLlibre segon del notari Miquel Leotart, escrivà del Consell, de les nòtules d'àpoques firmades per la Universitat de Granollers des del 21 d'abril de 1554 al 18 de juny de 1561

Document

Universitat de Granollers

Llibres d'actes, àpoques i instruments notarials

Title: Minutes d'instruments notarials de la Universitat de Granollers des del 22 d'abril de 1559 al 28 de març de 1566

Date(s): 22/4/1559–28/3/1566

Municipality: Granollers

Archive documentsArchive documents > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionFons Ajuntament de Granollers > Subfonds/subcollectionUniversitat de Granollers > SeriesLlibres d'actes, àpoques i instruments notarials > DocumentMinutes d'instruments notarials de la Universitat de Granollers des del 22 d'abril de 1559 al 28 de març de 1566

Document

Universitat de Granollers

Llibres d'actes, àpoques i instruments notarials

Title: Minutes d'instruments notarials de la Universitat de Granollers des del 4 de gener de 1544 al 13 de gener de 1547

Date(s): 4/1/1544–13/1/1547

Municipality: Granollers

Archive documentsArchive documents > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionFons Ajuntament de Granollers > Subfonds/subcollectionUniversitat de Granollers > SeriesLlibres d'actes, àpoques i instruments notarials > DocumentMinutes d'instruments notarials de la Universitat de Granollers des del 4 de gener de 1544 al 13 de gener de 1547