‹ Back to search results

Name: Xorra, can

Sorted from older to newer.

 
Page 441,700 of 443,168. Results: 443,168. Sorted

Description

Xorra, can

L'Ametlla del Vallès

(Ametlla).- Nom de la casa del barri del Raval, situada a la cantonada del camí antic de Caldes, núm. 30, amb el carrer de Francesc Macià, núm. 58, amb façana al qual hi dóna de cara la casa antiga de planta baixa i pis.
Amb el motiu en Xorra, es feu molt conegut l’home d’aquesta casa, d’ofici fuster, que també feia jornals de pagès, per combinar la feina.
“Casa Barthomeu Soler alias Xorra: Barthomeu Soler” (ADB, APA, Caixa, núm. 29, LlbC1745, núm. 50). “Raval: Soler alias Chorra: Romualdo Soler, Paula, Barthomeu, Francisco, Rosa i Cristina Soler” (ADB, APA, Caixa, núm. 29, LlbCC1773, p. 7rv). “Xorra: Barthomeu Soler, Maria muller, Romualda, Eularia fills” (ADB, APA, Caixa, núm. 29, LlbCC1791, p. 6, núm. 64). “28 gener 1800. Barthomeu Xorra” (ADB, APA, Caixa, núm. 51, FTC1800, p. 2.33). “1850. Compliment pasqual. 150. Raval de Baix: Xorra” (SG, p. 178. APA, doc.).