‹ Back to search results

Document: Carta de José Albert Fernandez, oficial de Correus del Departament de Censura, adreçada a l'alcalde de Granollers, comunicant que fa una donació de 250 pessetes pels damnificats del bombardeig sofert a la ciutat

 
Page 6 of 38. Results: 38. Sorted

Document (1 page)