‹ Back to search results

Document: A la presència d'Ermessenda, abadessa de Sant Pere de les Puel·les, Ramon Mataró adjudica els béns de Berenguer de Palaudàries, difunt, als hereus de la seva filla Dolça.

 
Page 13 of 496. Results: 496. Sorted

Document (2 pages)