‹ Torna als resultats

Nom: Vila-rasa, el camp de; el pla de Vila-rasa i la peça del pla de Vila-rasa.

Ordenació de més antic a més recent.

 
Pàgina 431.553 de 433.892. Resultats: 433.892. Ordenació

Descripció

Vila-rasa, el camp de; el pla de Vila-rasa i la peça del pla de Vila-rasa.

Sant Antoni de Vilamajor

(SAVilamj.).- L’anomenat pla de Vila-rasa ocupa l’espai que va des de la línia termenal amb Llinars a migdia fins a can Bertran al costat nord, i la carretera de Llinars a ponent. De fet després hi ha diverses divisions amb noms particulars, dins aquest espai de denominació general.
Segons la tradició i la veu popular, aquest nom ve d’una gran rierada, que va arrasar i aplanar aquest territori.
v. mas Gual.
“12/5/1826. Establecimiento perpetuo ante Rafael Lluch, notario de Cardedeu, firmado por José Pibernat de Sant Antonio de Vilamajor, a favor de Palario Casanovas vecino de la misma parroquia, por una pieza de tierra campa nueve cortans, sita en Vilamajor paraje nombradda Pla de Vilarrasa” (ACA, HAC, Llig3342/02, escripROH1825-1827, pp. 47-49). “Peça de terra, en el terme municipal de Sant Antoni de Vilamajor, en el punt conegut per pla de Vilarrasa, denominada el camp dels Pins, pertinença del mas Pou, els quatre punts cardinals Josep Norat. Joan Norat Tubau; Josep Norat Puig (1939).” (RPGr, ll. 1, fca. 11, f. 19). “Peça de terra, conreu secà, en el terme municipal de Sant Antoni de Vilamajor, paratge anomenat Pla de Vilarrasa, llevant Jaume Parera per mitjà de camí i sèquia, migdia Isidre Cusart, ponent Josep Argila, nord Pere Guardi. Josep Pibernat Sauleda (1942).” (RPGr, ll. 3, fca. 253, f. 45). “Peça de terra campa anomenada la peça del pla d'en Vilarrasa, pertinencies del mas Gual de Vilarrasa, partida anomenada pla de Vilarrasa, llevant Jaume Parera, per mitjà de camí, migdia Miquel Casamiquela, ponent Josep Argila, nord Josep Pibernat. Josep Pibernat Sauleda (1942). Teresa Llavina” (RPGr, ll. 3, fca. 259, f. 57). “Terra en el paratge anomenat pla de Vilarrasa i més exactament sot de Vallserena, que té a ponent la riera de Vallserena. Dolors Gual Puig; Concepció Vila Gual (1944).” (RPGr, ll. 5, fca. 491, f. 67). “Peça de terra anomenada pla de Vilarrasa i també la Coma, en el terme municipal de Sant Antoni de Vilamajor, llevant Miquel Parera per mitjà del camí de can Moragues” (RPGr, ll. 6, fca. 601, f. 96). “Peça de terra conreu, anomenada camp del Pla de Vilarrasa, en el terme municipal de Sant Antoni de Vilamajor, llevant Jaume Prat de Sant Pere de Vilamajor, migdia Àngels Casanovas, ponent-nord Josep Bertran. Pere Valentí Prat” (RPGr, ll. 9, fca. 871, f. 83).