Resultat de la cerca

Ordenació de més antic a més recent.

 
Pàgina 43.156 de 44.311. Resultats: 443.105. Ordenació

Nom

Sobre el Camí Ral

La Garriga

(Garriga).- Amb la denominació “Sobre el Camí Ral”, es documenta una peça de terra del mas Terrers, situada a ponent del camí que portava de can Terrers a la capella de Sant Gervasi, entre aquesta i el pas del Camí Ral a sota.
“Francesc Segarra, pvre. estableix a Bartomeu Brassó, una peça de terra erma d’una quartera en el paratge de Sobre el Camí Ral, sota la Capella de Sant Gervasi, prop la casa d’en Terrés, llevant camí de can Terrés a Sant [...]

Nom

Sobre el Camí Ral

Montornès del Vallès

(Montornès).- Denominació d’unes peces de terra per la seva situación respecte al pas del Camí Ral, documentades al segle XVI.
“Per nosaltres es estada vista y regoneguda una pessa de terra que dit Miquel Veya te de dit mas Gatell haven trobat que dit Miquel Veya 6.- Item altra pessa campa se sembradura de vuit quarteres en dita parrochia lloch a Sobre lo Camí Real qui va de dit poble a Granollers, sol ixent ab dit [...]

Nom

Sobre el Camí Ral

Sant Celoni

(SCeloni).- "Josep Mª Ramis, propietaris veins. Peça de terra situada Sobre el Camí Ral, regadiu eventual" (AMSCel, caixa núm. 28 Am1850.4).

Nom

Sobre el Camí Ral

Vallgorguina

(Vallg.).- "Possessió anomenada sobre lo Camí Ral, bosc de construcció i de fagina" (AMVallg., Cadastre del segle XIX, núm. 76).

Nom

Sobre el Camí Trencat

Vallgorguina

(Vallg.).- "Partida sobre el Camí Trencat, llevant el camí Ral, erm" (AMVallg., Cad1943, vol. II, núm. 168, f. 98.14).

Nom

Sobre el Camp

Fogars de Montclús

(Fogars).- Terra bosc del mas Nofre, Sobre el Camp i Sota el Camp, distingits per la seva situació geogràfica.

Nom

Sobre el Carrer Major

Montmeló

(Montmeló).- “Ite quanda petiola terre dicit mansi Supra Carraria Maiore de Montmalo et terminatur ab oriente in dicto vico Maiore, A meridie in honore Sagraris Montmalo Ab occidente in honoribus dicti mansi Aiac et a circio in honore de Bosch” (AMSPP, CapM, ll.41-5, p. XXIV. Petre Boix textor de Montmalo pro manso Aiac).

Nom

Sobre el Cingle, la carretera de

Castellterçol

(Castellt.).- Davant la bassa del Gironès se separava en dos camins. La carretera del Mig que arriba fins a la Miranda, passa pel cau del Revolt, la baga de la Bassa, llavors pel cingle del Teuler i surt a les feixades de la Miranda.

Consulta generalConsulta general > OrganitzacióArxiu Municipal de Granollers > Fons/col·leccióOnomàstica > NomSobre el Cingle, la carretera de

Nom

Sobre el Colomer

Bigues i Riells del Fai

(Bigues-R).- v. Colomer.

Nom

Sobre el Corral

Sant Pere de Vilamajor

(SPVilamj).- v. Vinyota.