Contents of: Cartes i telegrames sobre ajuts econòmics [Series]

 
Page 1 of 4. Results: 38. Sorted

Document

Documentació dels bombardeigs de Granollers de 1938 i 1939

Cartes i telegrames sobre ajuts econòmics

Title: Carta de l'Ajuntament de Granollers donant les gràcies a les nombroses entitats i ciutadans que van mostrar les seves condolences pel bombardeig sofert a la ciutat. Inclou un llistat de subscripció oberta per tal d'ajudar a les víctimes

Date(s): 1938

Global queryGlobal query > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionFons Ajuntament de Granollers > Subfonds/subcollectionDocumentació dels bombardeigs de Granollers de 1938 i 1939 > SeriesCartes i telegrames sobre ajuts econòmics > DocumentCarta de l'Ajuntament de Granollers donant les gràcies a les nombroses entitats i ciutadans que van mostrar les seves condolences pel bombardeig sofert a la ciutat. Inclou un llistat de subscripció oberta per tal d'ajudar a les víctimes

Document

Documentació dels bombardeigs de Granollers de 1938 i 1939

Cartes i telegrames sobre ajuts econòmics

Title: Llistat de la subscripció oberta especificant detalladament les quantitats econòmiques aportades per tal d'ajudar als damnificats del bombardeig

Date(s): 1938

Global queryGlobal query > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionFons Ajuntament de Granollers > Subfonds/subcollectionDocumentació dels bombardeigs de Granollers de 1938 i 1939 > SeriesCartes i telegrames sobre ajuts econòmics > DocumentLlistat de la subscripció oberta especificant detalladament les quantitats econòmiques aportades per tal d'ajudar als damnificats del bombardeig

Document

Documentació dels bombardeigs de Granollers de 1938 i 1939

Cartes i telegrames sobre ajuts econòmics

Title: Llistat de la subscripció oberta pel Centre Catalanista Republicà de Granollers, especificant detalladament les quantitats econòmiques aportades per tal d'ajudar als damnificats del bombardeig

Date(s): 1938

Global queryGlobal query > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionFons Ajuntament de Granollers > Subfonds/subcollectionDocumentació dels bombardeigs de Granollers de 1938 i 1939 > SeriesCartes i telegrames sobre ajuts econòmics > DocumentLlistat de la subscripció oberta pel Centre Catalanista Republicà de Granollers, especificant detalladament les quantitats econòmiques aportades per tal d'ajudar als damnificats del bombardeig

Document

Documentació dels bombardeigs de Granollers de 1938 i 1939

Cartes i telegrames sobre ajuts econòmics

Title: Llistat de la subscripció oberta per l'Ajuntament de Granollers, especificant detalladament les quantitats econòmiques aportades per tal d'ajudar als damnificats del bombardeig. Juny-juliol

Date(s): 1938

Global queryGlobal query > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionFons Ajuntament de Granollers > Subfonds/subcollectionDocumentació dels bombardeigs de Granollers de 1938 i 1939 > SeriesCartes i telegrames sobre ajuts econòmics > DocumentLlistat de la subscripció oberta per l'Ajuntament de Granollers, especificant detalladament les quantitats econòmiques aportades per tal d'ajudar als damnificats del bombardeig. Juny-juliol

Document

Documentació dels bombardeigs de Granollers de 1938 i 1939

Cartes i telegrames sobre ajuts econòmics

Title: Relació del ciutadà Julio Àlvarez del Vayo, un súbdit anglès i un súbdit polonès, on s'especifiquen les quantitats econòmiques aportades a la subscripció oberta a favor de les víctimes del bombardeig de Granollers

Date(s): 1938

Global queryGlobal query > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionFons Ajuntament de Granollers > Subfonds/subcollectionDocumentació dels bombardeigs de Granollers de 1938 i 1939 > SeriesCartes i telegrames sobre ajuts econòmics > DocumentRelació del ciutadà Julio Àlvarez del Vayo, un súbdit anglès i un súbdit polonès, on s'especifiquen les quantitats econòmiques aportades a la subscripció oberta a favor de les víctimes del bombardeig de Granollers

Document

Documentació dels bombardeigs de Granollers de 1938 i 1939

Cartes i telegrames sobre ajuts econòmics

Title: Carta adreçada a la Banca Arnús on es dóna l'ordre de posar en disposició de l'alcalde de Granollers la quantitat de 5.000 pessetes per a les víctimes del bombardeig sofert a la ciutat

Date(s): 2/6/1938

Global queryGlobal query > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionFons Ajuntament de Granollers > Subfonds/subcollectionDocumentació dels bombardeigs de Granollers de 1938 i 1939 > SeriesCartes i telegrames sobre ajuts econòmics > DocumentCarta adreçada a la Banca Arnús on es dóna l'ordre de posar en disposició de l'alcalde de Granollers la quantitat de 5.000 pessetes per a les víctimes del bombardeig sofert a la ciutat

Document

Documentació dels bombardeigs de Granollers de 1938 i 1939

Cartes i telegrames sobre ajuts econòmics

Title: Notificació procedent del Banco Hispano Colonial, adreçada a l'alcalde de Granollers, comunicant que l'Ajuntament ha de cobrar 299 pessetes d'aquest banc

Date(s): 2/6/1938

Global queryGlobal query > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionFons Ajuntament de Granollers > Subfonds/subcollectionDocumentació dels bombardeigs de Granollers de 1938 i 1939 > SeriesCartes i telegrames sobre ajuts econòmics > DocumentNotificació procedent del Banco Hispano Colonial, adreçada a l'alcalde de Granollers, comunicant que l'Ajuntament ha de cobrar 299 pessetes d'aquest banc

Document

Documentació dels bombardeigs de Granollers de 1938 i 1939

Cartes i telegrames sobre ajuts econòmics

Title: Carta de l'empresa col·lectivitzada Garatge Baulenas, adreçada al Comitè d'enllaç CNT-UGT, demanant que aquesta entitat faci l'enviament d'un xec de 10 mil pessetes per contribuir a la subscripció en benefici de les víctimes del bombardeig de Granollers

Date(s): 3/6/1938

Global queryGlobal query > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionFons Ajuntament de Granollers > Subfonds/subcollectionDocumentació dels bombardeigs de Granollers de 1938 i 1939 > SeriesCartes i telegrames sobre ajuts econòmics > DocumentCarta de l'empresa col·lectivitzada Garatge Baulenas, adreçada al Comitè d'enllaç CNT-UGT, demanant que aquesta entitat faci l'enviament d'un xec de 10 mil pessetes per contribuir a la subscripció en benefici de les víctimes del bombardeig de Granollers

Document

Documentació dels bombardeigs de Granollers de 1938 i 1939

Cartes i telegrames sobre ajuts econòmics

Title: Carta de José Albert Fernandez, oficial de Correus del Departament de Censura, adreçada a l'alcalde de Granollers, comunicant que fa una donació de 250 pessetes pels damnificats del bombardeig sofert a la ciutat

Date(s): 4/6/1938

Global queryGlobal query > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionFons Ajuntament de Granollers > Subfonds/subcollectionDocumentació dels bombardeigs de Granollers de 1938 i 1939 > SeriesCartes i telegrames sobre ajuts econòmics > DocumentCarta de José Albert Fernandez, oficial de Correus del Departament de Censura, adreçada a l'alcalde de Granollers, comunicant que fa una donació de 250 pessetes pels damnificats del bombardeig sofert a la ciutat

Document

Documentació dels bombardeigs de Granollers de 1938 i 1939

Cartes i telegrames sobre ajuts econòmics

Title: Carta de Juan Rius Alsina, tinent en cap de la Secció de Transmissions, adreçada al president del Consell Municipal de Granollers, expressant el seu condol pel bombardeig sofert a la ciutat i adjuntant 100 pessetes per les famílies damnificades

Date(s): 5/6/1938

Global queryGlobal query > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionFons Ajuntament de Granollers > Subfonds/subcollectionDocumentació dels bombardeigs de Granollers de 1938 i 1939 > SeriesCartes i telegrames sobre ajuts econòmics > DocumentCarta de Juan Rius Alsina, tinent en cap de la Secció de Transmissions, adreçada al president del Consell Municipal de Granollers, expressant el seu condol pel bombardeig sofert a la ciutat i adjuntant 100 pessetes per les famílies damnificades