Contents of: Declaracions d'immobles afectats i objectes trobats [Series]

 
Page 2 of 2. Results: 19. Sorted

Document

Documentació dels bombardeigs de Granollers de 1938 i 1939

Declaracions d'immobles afectats i objectes trobats

Title: Cartes de l'alcalde de Granollers a Pedro Pibernat Ciuró, Pedro Ciuró i Rosa Pibernat informant que les cases núm. 1 i 3 del carrer San Roque són declarades en estado ruinoso i que es procedirà a la demolició de la part perillosa o a fer les obres necessàries perquè siguin segures. 15 de maig

Date(s): 15/5/1939

Global queryGlobal query > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionFons Ajuntament de Granollers > Subfonds/subcollectionDocumentació dels bombardeigs de Granollers de 1938 i 1939 > SeriesDeclaracions d'immobles afectats i objectes trobats > DocumentCartes de l'alcalde de Granollers a Pedro Pibernat Ciuró, Pedro Ciuró i Rosa Pibernat informant que les cases núm. 1 i 3 del carrer San Roque són declarades en estado ruinoso i que es procedirà a la demolició de la part perillosa o a fer les obres necessàries perquè siguin segures. 15 de maig

Document

Documentació dels bombardeigs de Granollers de 1938 i 1939

Declaracions d'immobles afectats i objectes trobats

Title: Certificat de Miguel Roure Lloréns, secretari de l'Ajuntament de Granollers, exposant que el propietari de varies cases Pedro Farrás Viñas formula una declaració jurada estimant els danys patits, en pessetes, de la casa número 38 del carrer del Lliri, destrossada pel bombardeig del dia 31 de maig de 1938. I d'altres cases seves del carrer Ricomà, bombardejades el dia 24 de gener de 1939.

Date(s): 11/7/1939

Global queryGlobal query > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionFons Ajuntament de Granollers > Subfonds/subcollectionDocumentació dels bombardeigs de Granollers de 1938 i 1939 > SeriesDeclaracions d'immobles afectats i objectes trobats > DocumentCertificat de Miguel Roure Lloréns, secretari de l'Ajuntament de Granollers, exposant que el propietari de varies cases Pedro Farrás Viñas formula una declaració jurada estimant els danys patits, en pessetes, de la casa número 38 del carrer del Lliri, destrossada pel bombardeig del dia 31 de maig de 1938. I d'altres cases seves del carrer Ricomà, bombardejades el dia 24 de gener de 1939.

Document

Documentació dels bombardeigs de Granollers de 1938 i 1939

Declaracions d'immobles afectats i objectes trobats

Title: Notificacions impreses d'edificis sinistrats a causa de la Guerra Civil. Model A, monuments nacionals o artístics

Date(s): 10/1939

Global queryGlobal query > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionFons Ajuntament de Granollers > Subfonds/subcollectionDocumentació dels bombardeigs de Granollers de 1938 i 1939 > SeriesDeclaracions d'immobles afectats i objectes trobats > DocumentNotificacions impreses d'edificis sinistrats a causa de la Guerra Civil. Model A, monuments nacionals o artístics

Document

Documentació dels bombardeigs de Granollers de 1938 i 1939

Declaracions d'immobles afectats i objectes trobats

Title: Notificacions impreses d'edificis sinistrats a causa de la Guerra Civil. Model B, edificis religiosos

Date(s): 10/1939

Document

Documentació dels bombardeigs de Granollers de 1938 i 1939

Declaracions d'immobles afectats i objectes trobats

Title: Notificacions impreses d'edificis sinistrats a causa de la Guerra Civil. Model D, edificis de propietat municipal

Date(s): 10/1939

Global queryGlobal query > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionFons Ajuntament de Granollers > Subfonds/subcollectionDocumentació dels bombardeigs de Granollers de 1938 i 1939 > SeriesDeclaracions d'immobles afectats i objectes trobats > DocumentNotificacions impreses d'edificis sinistrats a causa de la Guerra Civil. Model D, edificis de propietat municipal

Document

Documentació dels bombardeigs de Granollers de 1938 i 1939

Declaracions d'immobles afectats i objectes trobats

Title: Notificacions impreses d'edificis sinistrats a causa de la Guerra Civil. Model E, edificis particulars

Date(s): 10/1939

Document

Documentació dels bombardeigs de Granollers de 1938 i 1939

Declaracions d'immobles afectats i objectes trobats

Title: Relació de danys i perjudicis causats per la guerra a la ciutat de Granollers

Date(s): 10/1939

Document

Documentació dels bombardeigs de Granollers de 1938 i 1939

Declaracions d'immobles afectats i objectes trobats

Title: Carta de l'ajuntament de Granollers a Maria Calzada Deupí, comunicant-li que la seva casa, del número 9 del carrer de Sant Roc, ha quedat afectada pel bombardeig i que resulta perillós pels vianants, de manera que disposa de cinc dies per fer les obres oportunes o retirar els elements perillosos.

Date(s): 24/10/1939

Global queryGlobal query > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionFons Ajuntament de Granollers > Subfonds/subcollectionDocumentació dels bombardeigs de Granollers de 1938 i 1939 > SeriesDeclaracions d'immobles afectats i objectes trobats > DocumentCarta de l'ajuntament de Granollers a Maria Calzada Deupí, comunicant-li que la seva casa, del número 9 del carrer de Sant Roc, ha quedat afectada pel bombardeig i que resulta perillós pels vianants, de manera que disposa de cinc dies per fer les obres oportunes o retirar els elements perillosos.

Document

Documentació dels bombardeigs de Granollers de 1938 i 1939

Declaracions d'immobles afectats i objectes trobats

Title: Informe tècnic de l'arquitecte municipal, Josep Boada, informant que, la Fàbrica de Licors Muntanya del carrer Anibal número 12, a causa del bombardeig, incendi i saqueig va quedar totalment destruïda.

Date(s): 26/11/1939

Global queryGlobal query > OrganizationArxiu Municipal de Granollers > Fonds/collectionFons Ajuntament de Granollers > Subfonds/subcollectionDocumentació dels bombardeigs de Granollers de 1938 i 1939 > SeriesDeclaracions d'immobles afectats i objectes trobats > DocumentInforme tècnic de l'arquitecte municipal, Josep Boada, informant que, la Fàbrica de Licors Muntanya del carrer Anibal número 12, a causa del bombardeig, incendi i saqueig va quedar totalment destruïda.