Contingut de: Col·lecció de pergamins [Fons/col·lecció]

 
Pàgina 1 de 50. Resultats: 496. Ordenació

Document

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Títol: Saura, abadessa de Sant Pere de les Puel·les, per instància de Guillem Cerdany hebdomadari del monestir, reconeix a Ramon Vall, de la parròquia de Santa Maria de Caldes un honor a la parròquia de Santa Eulàlia de Corró d'Avall. I, més tard, Valença, abadessa de Sant Pere de les Puel·les, estableix al matrimoni Florença i Bernat un mas situat a la parròquia de Santa Eulàlia de Corró d'Avall, al lloc anomenat Ribalta.

Data/es: 27/11/1122

Número: 1

Consulta generalConsulta general > OrganitzacióArxiu Municipal de Granollers > Fons/col·leccióCol·lecció de pergamins > DocumentSaura, abadessa de Sant Pere de les Puel·les, per instància de Guillem Cerdany hebdomadari del monestir, reconeix a Ramon Vall, de la parròquia de Santa Maria de Caldes un honor a la parròquia de Santa Eulàlia de Corró d'Avall. I, més tard, Valença, abadessa de Sant Pere de les Puel·les, estableix al matrimoni Florença i Bernat un mas situat a la parròquia de Santa Eulàlia de Corró d'Avall, al lloc anomenat Ribalta.

Document

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Títol: El matrimoni Guillema i Bernat de Bigues, estableixen a Guillem Junell el mas Infern de la parròquia de Sant Pere de Bigues.

Data/es: 4/5/1176

Número: 2

Consulta generalConsulta general > OrganitzacióArxiu Municipal de Granollers > Fons/col·leccióCol·lecció de pergamins > DocumentEl matrimoni Guillema i Bernat de Bigues, estableixen a Guillem Junell el mas Infern de la parròquia de Sant Pere de Bigues.

Document

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Títol: El matrimoni Guilla i Bertran lliuren al seu fill Arnau el mas Flix de la parròquia de Sant Pere de Bigues i tot el que tenen a la parròquia de Sant Vicenç de Riells.

Data/es: 12/11/1178

Número: 3

Consulta generalConsulta general > OrganitzacióArxiu Municipal de Granollers > Fons/col·leccióCol·lecció de pergamins > DocumentEl matrimoni Guilla i Bertran lliuren al seu fill Arnau el mas Flix de la parròquia de Sant Pere de Bigues i tot el que tenen a la parròquia de Sant Vicenç de Riells.

Document

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Títol: Bernat, prior de Sant Miquel del Fai, estableix a Berenguer i a la seva dona Elisenda dues peces de terra situades a la parròquia de Santa Maria de Caldes, al lloc anomenat Coromina.

Data/es: 10/3/1185

Número: 4

Consulta generalConsulta general > OrganitzacióArxiu Municipal de Granollers > Fons/col·leccióCol·lecció de pergamins > DocumentBernat, prior de Sant Miquel del Fai, estableix a Berenguer i a la seva dona Elisenda dues peces de terra situades a la parròquia de Santa Maria de Caldes, al lloc anomenat Coromina.

Document

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Títol: Ramon Divinas, amb el consentiment de la seva mare, dóna a la seva esposa Guillema, en esponsalici, els drets que té en el mas Divinas de la parròquia de Sant Pere de Bigues.

Data/es: 11/9/1187

Número: 5

Consulta generalConsulta general > OrganitzacióArxiu Municipal de Granollers > Fons/col·leccióCol·lecció de pergamins > DocumentRamon Divinas, amb el consentiment de la seva mare, dóna a la seva esposa Guillema, en esponsalici, els drets que té en el mas Divinas de la parròquia de Sant Pere de Bigues.

Document

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Títol: El matrimoni Guillema i Arnau Solà commuten amb els clergues de l'església de Sant Pere de Vilamajor una peça de terra situada a la Llobera per una altra peça de terra de la Romegosa.

Data/es: 28/2/1199

Número: 6

Consulta generalConsulta general > OrganitzacióArxiu Municipal de Granollers > Fons/col·leccióCol·lecció de pergamins > DocumentEl matrimoni Guillema i Arnau Solà commuten amb els clergues de l'església de Sant Pere de Vilamajor una peça de terra situada a la Llobera per una altra peça de terra de la Romegosa.

Document

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Títol: Guillema Ferrer lliura al seu espòs Guillem el mas Flix, l'honor de la Fàbrega i el mas Busclarós, situats a las parròquies de Sant Pere de Bigues i de Santa Eulàlia de Ronçana. I Guillem dóna a la seva muller Guillema l'esponsalici, consistent en 124 sous de diner de Barcelona i una vinya que té a la parròquia de Sant Vicenç de Riells.

Data/es: 18/9/1208

Número: 7

Consulta generalConsulta general > OrganitzacióArxiu Municipal de Granollers > Fons/col·leccióCol·lecció de pergamins > DocumentGuillema Ferrer lliura al seu espòs Guillem el mas Flix, l'honor de la Fàbrega i el mas Busclarós, situats a las parròquies de Sant Pere de Bigues i de Santa Eulàlia de Ronçana. I Guillem dóna a la seva muller Guillema l'esponsalici, consistent en 124 sous de diner de Barcelona i una vinya que té a la parròquia de Sant Vicenç de Riells.

Document

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Títol: El matrimoni Sibil·la i Pere Montornès, estableixen a Bernat Rosari els drets que tenen a les mesures d'oli del mercat de Granollers.

Data/es: 6/4/1212

Número: 8

Consulta generalConsulta general > OrganitzacióArxiu Municipal de Granollers > Fons/col·leccióCol·lecció de pergamins > DocumentEl matrimoni Sibil·la i Pere Montornès, estableixen a Bernat Rosari els drets que tenen a les mesures d'oli del mercat de Granollers.

Document

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Títol: El matrimoni Ramona i Arnau de Valls Jussanes canvien amb Pere de Valls Superiors i al seu fill Arnau un alou situat a la parròquia de Santa Maria de Caldes, als llocs anomenats Torrent Pregon, Sexvaud (?) i les Quarries, pels drets que l'últim té al mas Puig-cugul, a la costa d'Altrapernes, a la faixa de Puig-oriol, i cent deu sous.

Data/es: 13/6/1212

Número: 9

Consulta generalConsulta general > OrganitzacióArxiu Municipal de Granollers > Fons/col·leccióCol·lecció de pergamins > DocumentEl matrimoni Ramona i Arnau de Valls Jussanes canvien amb Pere de Valls Superiors i al seu fill Arnau un alou situat a la parròquia de Santa Maria de Caldes, als llocs anomenats Torrent Pregon, Sexvaud (?) i les Quarries, pels drets que l'últim té al mas Puig-cugul, a la costa d'Altrapernes, a la faixa de Puig-oriol, i cent deu sous.

Document

Arxiu Municipal de Granollers

Col·lecció de pergamins

Títol: Ponç Guall i [Ferrer], batlle reial de [Vilamajor], estableixen a [...] una peça de terra situada a la parròquia de Sant Pere de [Vilamajor].

Data/es: 27/11/1216

Número: 10

Consulta generalConsulta general > OrganitzacióArxiu Municipal de Granollers > Fons/col·leccióCol·lecció de pergamins > DocumentPonç Guall i [Ferrer], batlle reial de [Vilamajor], estableixen a [...] una peça de terra situada a la parròquia de Sant Pere de [Vilamajor].