Resultat de la cerca

Ordenació de més antic a més recent.

 
Pàgina 43.156 de 44.317. Resultats: 443.168. Ordenació

Nom

Sobirà, el bosc de can; el mas Sobirà i la vinya de can Sobirà.

Santa Maria de Martorelles

(S.M.Mart.).- Les vinyes d’en Sobirà: Avui encara trobem aquestes vinyes ben cuidades, a llevant i nord, ben a prop del cementiri. Nom de diverses vinyes de dos cosins de cognom Sobirà que queden situades davant i al nord del cementiri, antigues vinyes del mas Coll.
"Guillamí dona també la meitat de la vinya de la Fonteta, ponent a la part de la vinya de Subirà" (APSMM, Arrendo a parts d'en Rafel Guillamí a Josep [...]

Consulta generalConsulta general > OrganitzacióArxiu Municipal de Granollers > Fons/col·leccióOnomàstica > NomSobirà, el bosc de can; el mas Sobirà i la vinya de can Sobirà.

Nom

Sobirà, el bosc de can; el mas Sobirà i la vinya de can Sobirà.

Sant Fost de Campsentelles

(SFostC).- El mas Sobirà: Part del mas Sobirà de Martorelles, en terme de Sant Fost.
“Peça de terra omeda coneguda per la peça del Guàrdia, paratge dit la Sorbera, migdia-llevant mas Carrencà i mas Sobirà, ponent riu Besòs” (RPMol, ll. 5, fca. 455, f. 135).

Consulta generalConsulta general > OrganitzacióArxiu Municipal de Granollers > Fons/col·leccióOnomàstica > NomSobirà, el bosc de can; el mas Sobirà i la vinya de can Sobirà.

Nom

Sobirà, el bosc de can; el mas Sobirà i la vinya de can Sobirà.

Granollers

(Gr-P).- “Item quada serra maso vocato Subira in dicta parrochie de Palaciolo, oriente mansi Alany, mansi Solell, meridie tenedone de tibes, mansi Cathala” (AMSPP, CapM, ll.41-5, p. XXrv).

Consulta generalConsulta general > OrganitzacióArxiu Municipal de Granollers > Fons/col·leccióOnomàstica > NomSobirà, el bosc de can; el mas Sobirà i la vinya de can Sobirà.

Nom

Sobirà, el camp

Caldes de Montbui

(Caldes).- v. hortes de la Noguera.
"Loco vocato Nogueria in Horta Superiori" (1659) (NllP, pp. 55 i 149 [1565]).

Nom

Sobirà, el collet

Sant Pere de Vilamajor

(SPVilamj).- El camí baixa del turó de la Cova pel collet del Turó, entre els Pins i roca Plana, fins el pas del collet Sobirà, de cara al Collell o Corral del Polell, vora el coll o collet Jussà.
“Collet Sobirà. (plànol).” (FInform. Mapa Municipal de Sant Pere de Vilamajor).

Nom

Sobirà, el fornot d'en

Martorelles

(Mart.).- Els de can Sobirà tenien un forn d'obra que feien anar amb llenya, situat al final del carrer de Núria entre can Sobirà i ca n'Arquers, de cara a la riera de Sunyer.

Nom

Sobirà, el pla

Lliçà de Vall

(Ll.Avall).- v. pla de Llarga Terra.
"Ego Josephus Gurri... specialiter et expresse hipoteco totam illam petiam terra partim campam et partim boscosam arborum diertorum generum nunc vero campam semmanature duodem quarteriam frumenti... habeo et possideo en dita parroquia de llissa de vall super planum de la Cugulllada in loco dito lo pla Subirá, oriente partin in honore meo qui fuit [...]

Nom

Sobirà, el pla

Granollers

(Gr-P).- “Lligall 054. segle XV (còpia del segle XV). Francesc Boada de Viladordila, de Montornès, pel matrimoni del seu fill Joan, fill seu i de Joana, amb Isabel, filla de Jaume Mateu, notari de Granollers i de Nicolaua, fa donació al dit Joan Boada, per tota la seva part legítima paterna i materna i suplement ... un camp de terra a Granollers, al pla sobirà de dita vila, prop la rasa, i el té pels hereus de Martina, de la vila de Sabadell a cens de 2,5 quarteres de [...]

Nom

Sobirà, el portal

Sant Celoni

(SCeloni).- "Lloc conegut per hort de Vilanova prop del portal Sobirà" (AHAM, p. 154.540 Venda 21 de maig de 1361). "Peça de terra junt al portal de dalt de la vila de Sant Celoni" (AHAM, p. 258-939. Quitació de cens 19 de semtembre de 1428).

Nom

Sobirà, el recinte; la muralla del recinte Sobirà.

Sant Pere de Vilamajor

(SPVilamj).- “La plaça de l’Església. El recinte sobirà, més noble, es trobava situat a la part superior, al voltant de la mestra (actual campanar) on hi havia la residència dels comtes reis... La muralla del recinte sobirà. Construïda amb còdols de riu; encara es conserva part de la muralla original” (QDV, núm. 2, pp. 26-27). “Muralla del recinte sobirà del Castell de Sant Pere de Vilamajor (foto).” (

Consulta generalConsulta general > OrganitzacióArxiu Municipal de Granollers > Fons/col·leccióOnomàstica > NomSobirà, el recinte; la muralla del recinte Sobirà.