Resultat de la cerca

Ordenació de més antic a més recent.

 
Pàgina 44.165 de 44.318. Resultats: 443.171. Ordenació

Nom

Xitxo, can

Sant Pere de Vilamajor

(SPVilamj).- Antiga casa desapareguda, situada a la cara de migdia del camí de ca l’Aleix, entre can Xaraboia i can Filbar. Podríem pensar que aquesta casa o la veïna de can Xaraboia fossin la mateixa casa que anomenarien Eulària durant el segle XVIII.
v. mas Eulària, Llavina.

Nom

Xiula, l’hort de la

Figaró- Montmany

(Mont-F.).- Hort veí amb el de la Xicola.
“Angelina González Rovira de Villar. Partida: Hort de la Xiula, llevant carretera de Barcelona a Ribes, ponent sèquia molinar, migdia Josepa Joan, nord Pilar González, regadiu de primera 02a, 56ca” (AMMF, Cad1946, núm. 82, f. 87.1).

Nom

Xiulet, la font del

Bigues i Riells del Fai

(Bigues-R).- “Font del Xiulet” (FPP, p. 46. Fonts de Bigues. Fonts situades en el mapa . 4c).

Nom

Xives, en

Sant Celoni

(SCeloni).- Era un home que s'estava en una casa del Carrer Major, núm. 240, anomenada can Xives. Avui l'antiga casa ha desaparegut i en el seu lloc s'hi ha construït un bloc de pisos.
(MNC, p. 108). (EASC, p. 237.4) "Fàbrica de teixits de can Bes Nou 1936. Lluïsa Pons Colomer de can Xivas, núm. 23. "Fàbrica de la llet. Grup de treballadors, cap a 1924. Miquel Pons
de can Xives, núm. 6" (foto)." (JAT, pp. 128-129).

Nom

Xives, la vinya de can

Sant Celoni

(SCeloni).- Vinya de can Xives o d'en Tinos. Vinyes de la banda de Bocs.

Nom

Xixa, el pla d’en

Montseny

(Montseny).- Bonic espai amb una àmplia vistade la Calma, que s'ajeu a migdia del camí de baixar al Montseny, just després d'entrarhi, des del camí de la Calma, que té a llevant el camí que ens menarà a la sitja del Llop, situat als termes del Montseny i del Tagamanent.

Nom

Xixa, la

Gualba

(Gualba).- Dona que s'estava al Molí d'en Figueres.
“Vídua que vivia al Molí als anys quaranta [1940]” (R.S.).

Nom

Xixana, en

Granollers

(Gr-P).- Motiu que es troba documentat i escrit dues vegades a meitat del segle XIX, una amb l’última lletra que sembla una u, i l’altra amb a de forma clara, però això s’ha optat per fer l’entrada d’aquesta forma.
“Josep Guardí, conegut per Xixana, teixidor d’aquest veïnat” (AMGr, JM, verbals,llista de declarants del judici oral, any 1856).

Nom

Xixina, can

Granollers

(Gr-P).- En Pere Riera era conegut com Xaret, en Xixina i també en Pere Xixina, carreter i matalot de l'Agència. La casa del carrer d'Agustí Vinyamata, núm. 55, era anomenada can Xixina a meitat del segle XX, també coneguda abans per can Llorenç i la Floreta.
v. Llorenç i la Floreta.

Nom

Xixo, el

Granollers

(Gr-P).- “D’Arts: Orfeo Granollerí-Historial. En Bassas Palaus, doncs s’oposa resoltament a que prosperes aquell fet o obra del sabi-Xixu i recabá que’s recomences de nou” (La Veu del Vallès, núm. 19, 10 d’agost de 1919, p.2).